Kat Edmonson — Champagne songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Champagne" van Kat Edmonson.

Songteksten

I’m never gonna drink again,
At least not with the finer men.
At a celebration,
Offering libations,
From the appellation,
I couldn’t resist,
One little kiss.
But now the Bacchic thrill is gone,
I didn’t mean to lead you on,
My heart was not the one behind
This amatory crime,
No champagne does it every time.
I’m singular and most off key,
When bubbles get ahold of me,
Taking the equation,
Of the fermentation,
And the cool persuasion,
I’ve got no hope,
I’m such a dope.
In wine historiography,
You’ll find me under fancy-free,
I can’t be held accountable,
My word’s not worth a dime,
When champagne does it everytime,
Oh yeah, well when champagne does it,
Uuhh, bubbles do it,
When champagne does it every time.

Songtekstvertaling

Ik zal nooit meer drinken.,
Tenminste niet met de fijnere mannen.
Op een feest,
Aanbieden van drank,
Van de appellatie,
Ik kon het niet laten.,
Eén kusje.
Maar nu is de Bacchic sensatie weg.,
Ik wilde je niet aan het lijntje houden.,
Mijn hart was niet degene die erachter zat.
Deze amatorische misdaad,
Geen champagne doet het elke keer.
Ik ben enkelvoud en het meest vals,
Als bubbles me te pakken krijgt.,
De vergelijking nemen,
Van de gisting,
En de coole overtuiging,
Ik heb geen hoop.,
Ik ben zo ' n sukkel.
In de wijnhistografie,
Je zult me vinden onder fancy-free,
Ik kan niet verantwoordelijk gehouden worden.,
Mijn woord is geen cent waard.,
Als champagne het elke keer doet,
Oh ja, nou, als champagne het doet,
Bubbles, Doe het.,
Als champagne het elke keer doet.