Kaskelott — Stay Together songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Stay Together" van Kaskelott.

Songteksten

I’ve been good, accepting endings as long as I remember
I even used to see them before they start
You’re the one that makes the stories and keep 'em there forever
You never end them when you’re supposed
It’s so obvious, all the way till the end
And it’s killing me all the way till the end
You thought it could stay together
All the words, just dust
You thought it could work forever
All these days would rust
I have seen a horizon as long as I have known you
But when we moved, it always went away
But today, I can see it lie here before me
Just one step and everything will fall

Songtekstvertaling

Ik ben goed geweest, het accepteren van eindes zolang ik me herinner
Ik zag ze zelfs voor ze begonnen.
Jij bent degene die de verhalen maakt en ze daar voor altijd houdt.
Je maakt ze nooit af als je verondersteld wordt
Het is zo duidelijk, tot het einde.
En het doet me pijn tot het einde.
Je dacht dat het bij elkaar kon blijven.
Alle woorden, gewoon stof.
Je dacht dat het voor altijd kon werken.
Al die dagen zouden roesten.
Ik heb een horizon gezien zolang ik je ken.
Maar toen we verhuisden, ging het altijd weg.
Maar vandaag zie ik het hier voor me liggen.
Slechts een stap en alles zal vallen