JT the Iriginal — I Don't Want to Go to College songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "I Don't Want to Go to College" van JT the Iriginal.

Songteksten

Well I’ve been livin' ever since 1995 and ya know, after seventeen years people
keep tellin' me the same shit, keep talkin'
'bout somethin' I just can’t stand, tryna' mislead me and ruin me
I know ya know who ya are, so ya betta take note
Well this is for all my family and friends
Who keep telling me about one thing and it never ends
It’s always the same old shit
So I got one thing to say and it’s this
I don’t want to go to college
Like I said before I don’t believe I need the knowledge
It would be nothing but a waste of my time
I’d rather stay right here and keep writin' these rhymes
Ya tell me if I don’t go my future won’t be steady
But I’ve been in school for 11 years already
And they were nothing but a bore
So why would I spend my money on another four
To sit in motha fuckin' desk
And write essays again and take tests
Last year my GPA was 3.6
But that doesn’t change shit I don’t care about it
They put me in advanced classes like I.B. English
But I just can’t stand it cause it’s meaningless
All this academic shit, it’s hard to absorb it
If I wanted to go to college I couldn’t even afford it
And don’t talk to me about scholarships
You know I don’t care about all that shit
How hard is it for you to understand this
Ya won’t find me on a college campus
But it’s really none of your concern
You’ve said enough already and now it’s my turn
So let me say don’t bother talkin' bout my life
I won’t take your advice I’ll do whatever I like
Ya always telling me to listen
Well fuck your input and fuck your opinion
I don’t want to go to college and ya all worked up
But ya have no reason to give a fuck so shut up
Ya ya betta quit yappin'
Fuck ya proposal, fuck what ya have to say
Ya can’t waist my go damn time ya bitch
Fuck an associates degree, fuck a bachelor’s and a master’s degree,
and don’t even mention a good damn PhD or any of that shit
The college board is always tryna' contact me
Trying to put me in a motha fuckin' university
Always talkin' bout the SAT
Because they just can’t stay away from me
Adults give me shit and sometimes people my own age
But what the fuck do they have to do with how my life will be arranged
People are always telling me
That not going to college is a felony
My family says they’re through with me
Telling me my decisions will ruin me
And if I don’t go I’ll have no opportunities
But what the fuck does their opinion have to do with me
You call yourself experienced
Makin' everything so serious
You’re more concerned about my life than ya are about yours
Why don’t ya just start walkin' and head right out the door
Cause I don’t want to hear your shit
You keep talkin' 'bout the same thing and I’ve had enough of it
I don’t wanna go and if you try to persuade me
I can guarantee you I won’t even give you a maybe
I’ll give ya nothin' but a big fat no
N-o ya can’t make me go
But ya still keep asking me
And now ya doing nothin' but harassin' me
Ya talk to me about a master’s degree
But you should know it doesn’t matter to me
I don’t wanna go and that’s a simple concept
How hard is it for you accept
And I might end up livin' in a cardboard box
On the side of the street with some hard knocks
But even if it comes to that you should know
College is one place where I just won’t go
Fuckin' scholarships, grants, fuckin' loans, there’s no difference,
just a god damn application, and debt
Fuck the office of undergraduate admissions, ya can’t take m money,
ya can’t take my time, ya can’t take my life
I really don’t have a choice
I’m livin in the lower-middle class so I don’t drive a Rolls Royce
I don’t have 100,000 dollars in the bank
It takes me half a month’s work to fill up my gas tank
So how do you expect me to afford to go to college
Or a trade school or whatever you wanna call it
And don’t talk to me about student loans
I’d rather be fifty years old and living in my parents' home
Than be in debt for the rest of life
Every night livin' off stale bread and overcooked white rice
Ya know that lifestyle’s shit
I’d rather be independent and livin' in a ditch
'Cause that would be better than spendin' all this money
To go to college and have my damn nose be runny
From smellin' all that motha fuckin' bullshit
'Cause I can promise you that’s all that school is
And you could never make me live in a dorm
And if ya didn’t know well now you’ve been informed
That I’m not the norm, and college is where ya won’t find me
Because ya can’t institutionalize me
I tell ya I don’t wanna go and you can’t handle it
Ya mad as fuck and you can’t understand it
Well that’s your problem and not mine
It’s none of my concern so quit wasting my time
Ya say I’m nothing but a dead weight to society
Tellin' me that I got no propriety
Well fuck your expectations
Fuck an education and I don’t need an explanation
And if I don’t go there would be nothin' you could do
But I guarantee I’d never end up like you
I don’t wanna go to college and I meant it
Fuck the penitentiary of academics
And that’s the truth
Community colleges, state universities, private universities, technical
institutions, medical schools, law schools, liberal arts schools, for-profit,
nonprofit, its all the same shit
Can’t rob me of my life, fuck whatcha sayin'

Songtekstvertaling

Nou, ik leef al sinds 1995 en weet je, na zeventien jaar mensen
blijf me hetzelfde vertellen, blijf praten.
over iets wat ik niet kan uitstaan, probeer me niet te misleiden en te ruïneren
Ik weet dat je weet wie je bent, dus let goed op.
Dit is voor al mijn familie en vrienden.
Die me over één ding blijven vertellen en het eindigt nooit.
Het is altijd hetzelfde liedje.
Dus ik heb één ding te zeggen en het is dit
Ik wil niet naar de universiteit.
Zoals ik al zei, ik geloof niet dat ik de kennis nodig heb.
Het zou niets anders zijn dan een verspilling van mijn tijd.
Ik blijf liever hier en schrijf deze rijmpjes.
Als ik niet GA, is m ' n toekomst niet stabiel.
Maar ik zit al 11 jaar op school.
En zij waren slechts saai.
Dus waarom zou ik mijn geld uitgeven aan nog eens vier
Om in motha' s Bureau te zitten.
En schrijf opnieuw essays en doe testen
Vorig jaar was mijn gemiddelde 3,6.
Maar dat verandert niets.
Ze zetten me in geavanceerde klassen zoals I. B. Engels.
Maar ik kan er niet tegen omdat het zinloos is.
Al deze academische shit, het is moeilijk om het te absorberen
Als ik naar de universiteit wilde, kon ik het niet eens betalen.
En praat niet over beurzen.
Je weet dat ik daar niet om geef.
Hoe moeilijk is het voor je om dit te begrijpen
Je zult me niet vinden op een campus.
Maar het gaat je niets aan.
Je hebt al genoeg gezegd en nu is het mijn beurt.
Dus laat me zeggen, doe geen moeite om over mijn leven te praten.
Ik neem je advies niet aan. Ik doe wat Ik wil.
Je zegt altijd dat ik moet luisteren.
Rot op met je inbreng en je mening.
Ik wil niet naar de universiteit en je bent helemaal opgefokt.
Maar je hebt geen reden om er iets om te geven dus hou je kop.
Ya ya betta stop met praten
Fuck ya proposal, fuck what you have to say
Je kunt me niet bezweren, trut.
Fuck een vennoten diploma, fuck een bachelor 's en een master' s degree,
en noem niet eens een goede PhD of zo.
De Raad van bestuur probeert altijd contact met me op te nemen.
Probeer me in een motha universiteit te krijgen.
Altijd praten over de SAT
Omdat ze niet bij me weg kunnen blijven.
Volwassenen geven me stront en soms mensen van mijn eigen leeftijd
Maar wat hebben ze te maken met hoe mijn leven zal worden geregeld?
Mensen vertellen me altijd
Dat niet studeren een misdrijf is.
Mijn familie zegt dat ze klaar zijn met mij.
Mij vertellen dat mijn beslissingen me zullen ruïneren
En als ik niet ga, heb ik geen kansen.
Maar wat heeft hun mening met mij te maken?
Je noemt jezelf ervaren.
Ik maak alles zo serieus.
Je maakt je meer zorgen om mijn leven dan om het jouwe.
Waarom loop je niet gewoon de deur uit?
Want Ik wil je onzin niet horen.
Je blijft maar praten over hetzelfde en ik heb er genoeg van.
Ik wil niet gaan en als je me probeert te overtuigen
Ik kan je garanderen dat ik je niet eens een misschien geef.
Ik geef je niets anders dan een dikke vette Nee.
Je kunt me niet dwingen.
Maar je blijft het me vragen.
En nu doe je niets anders dan mij te pesten.
Je praat met me over een master diploma.
Maar je moet weten dat het mij niet uitmaakt.
Ik wil niet gaan en dat is een simpel concept.
Hoe moeilijk is het voor je om te accepteren
En ik zou kunnen eindigen in een kartonnen doos
Aan de kant van de straat met wat harde klappen
Maar zelfs als het zover komt dat je het zou moeten weten
De universiteit is een plek waar ik niet heen wil.
Verdomde beurzen, subsidies, leningen, Er is geen verschil.,
gewoon een verdomde aanvraag, en schuld
De pot op met de toelating, je kunt geen geld aannemen.,
je kunt mijn tijd niet nemen, je kunt mijn leven niet nemen.
Ik heb echt geen keus.
Ik woon in de lagere middenklasse zodat ik geen Rolls Royce rijd.
Ik heb geen 100.000 dollar op de bank.
Het kost me een halve maand werk om mijn benzinetank te vullen.
Hoe denk je dat ik het me kan veroorloven om naar de universiteit te gaan?
Of een handelsschool of hoe je het ook wilt noemen.
En praat niet over studentenleningen.
Ik ben liever vijftig jaar en woon in het huis van mijn ouders.
Than be in debt for the rest of life
Elke nacht leven van oud brood en te gaar gebakken witte rijst
Je weet dat die levensstijl klote is.
Ik ben liever onafhankelijk en leef in een greppel.
Want dat zou beter zijn dan al dat geld uitgeven.
Om naar de universiteit te gaan en mijn neus te laten lopen.
Van al die motha-onzin.
Want ik kan je beloven dat dat alles is wat die school is
En je zou me nooit in een studentenhuis kunnen laten wonen.
En als je het nu niet goed wist, ben je op de hoogte.
Dat ik niet de norm ben, en de universiteit is waar je me niet zult vinden.
Omdat je me niet kunt institutionaliseren.
Ik zeg je dat ik niet wil gaan en je kunt het niet aan.
Je bent gek en je begrijpt het niet.
Dat is jouw probleem en niet het mijne.
Het gaat me niet aan, dus verspil mijn tijd niet.
Je zegt dat ik niets anders ben dan een dood gewicht voor de samenleving.
Mij vertellen dat ik geen fatsoen heb
Nou fuck je verwachtingen
Fuck een opleiding en ik heb geen verklaring nodig
En als ik niet ga, kun je er niets aan doen.
Maar ik garandeer je dat ik nooit zal eindigen zoals jij.
Ik wil niet naar de universiteit en ik meende het.
De gevangenis van academici kan de pot op.
En dat is de waarheid
Gemeenschap, staatsuniversiteiten, particuliere universiteiten, technische
instellingen, medische scholen, rechtenscholen, liberale kunstscholen, winstbejag,
non-profit, het is allemaal hetzelfde.
Je kunt me niet van mijn leven beroven, fuck wat je zegt.