JR JR — Hiding songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Hiding" van JR JR.

Songteksten

If I can’t have you
What am I gonna do?
What am I gonna do if I can’t have you?
Oh, tried and true
Buried up behind the school
Where the mud is thick as glue
What am I gonna do?
This is what you said to me
Covered up in skin
All the vessels there within
Every single little sin
Covered up in skin
And your head is on my lap
All your cells are little maps
Said I can’t tell where we’re at
So we’ll just go back
This is what you said to me
I ain’t hiding
I ain’t hiding no more
I ain’t hiding
I ain’t hiding no more
And the grass is wild and tall
In the field behind the mall
Covers you up like a shawl
Don’t you feel so small?
This is what you said to me
I ain’t hiding
I ain’t hiding no more
I ain’t hiding
I ain’t hiding no more
I ain’t hiding
I ain’t hiding no more
No more, no more
No more, no more

Songtekstvertaling

Als ik je niet kan krijgen
Wat moet ik doen?
Wat moet ik doen als ik je niet kan krijgen?
Oh, geprobeerd en waar
Begraven achter de school
Waar de modder zo dik is als lijm
Wat moet ik doen?
Dit is wat je tegen me zei.
Bedekt met huid
Alle schepen daar binnen
Elke kleine zonde
Bedekt met huid
En je hoofd ligt op mijn schoot.
Al je cellen zijn kleine kaarten.
Hij zei dat ik niet weet waar we zijn.
Dus we gaan gewoon terug.
Dit is wat je tegen me zei.
Ik verstop me niet.
Ik verstop me niet meer.
Ik verstop me niet.
Ik verstop me niet meer.
En het gras is wild en groot
In het veld achter het winkelcentrum
Bedekt je als een sjaal
Voel je je niet zo klein?
Dit is wat je tegen me zei.
Ik verstop me niet.
Ik verstop me niet meer.
Ik verstop me niet.
Ik verstop me niet meer.
Ik verstop me niet.
Ik verstop me niet meer.
Niet meer, niet meer.
Niet meer, niet meer.