Josh Woodward — Soft Orange Glow songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Soft Orange Glow" van Josh Woodward.

Songteksten

the moon is beating on this town
on the silent streets and all around
its crescent’s growing larger every time i close my eyes
the burning lamplights on main street
on this deserted tuesday night
are calling for a sign of life to consume their fire
as the girl sits alone on a bench
she’s waiting for a ride
or a moment of clarity
or perhaps she is not waiting for anything at all
and she’s content to watch the streetlights and the moon… on the concrete
she’s been there for as long as i’ve seen, maybe longer,
maybe she’s always been there as a living statue
she commerates a saint who had fallen some years past
and she has drifted from the spotlight
and is nothing more than a shadow of a shadow
and her face, it is carved with a purpose
nobody knows this destiny, not even this girl
who sits alone on her bench under the moon and the streetlights
and stares at something in the distance, motionless
even the wind is asleep at this hour
the clouds are laying low on the horizon upon pillows of more clouds
and the soft orange glow of the sleeping sky casts down on the sleeping earth
and she will rise when the morning sun consumes the fog
and the soft orange glow becomes the fallen saint
hidden by the shadow of a shadow
burnt by the spotlight
invisible
gone

Songtekstvertaling

de maan Slaat op deze stad.
op de stille straten en overal
z 'n halve maan wordt steeds groter als ik m' n ogen sluit.
de brandende lamp op main street
op deze verlaten dinsdagavond
roepen om een teken van leven om hun vuur te verteren
als het meisje zit alleen op een bank
ze wacht op een lift.
of een moment van helderheid
of misschien wacht ze helemaal nergens op.
en ze is tevreden om naar de straatlantaarns en de maan te kijken... op het beton
ze is er al zo lang als Ik heb gezien, misschien langer.,
misschien was ze er altijd al als een levend standbeeld.
ze handelt in een heilige die een paar jaar geleden was gevallen.
en ze is weggedreven uit de schijnwerpers
en niets is meer dan een schaduw van een schaduw (van de hel).
en haar gezicht, het is gesneden met een doel
niemand kent dit lot, zelfs dit meisje niet.
die alleen op haar bank zit onder de maan en de straatlantaarns
en staart naar iets in de verte, bewegingloos
zelfs de wind slaapt op dit uur.
de wolken liggen laag aan de horizon op kussens van meer wolken
en de zachte oranje gloed van de slapende hemel werpt op de slapende aarde
en ze zal opstaan als de ochtendzon de mist verteert
en de zachte oranje gloed wordt de gevallen Heilige
verborgen door de schaduw van een schaduw
verbrand door de schijnwerpers
onzichtbaar
gegaan