Josh Woodward — Nothing in the Dark songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Nothing in the Dark" van Josh Woodward.

Songteksten

Fear of what the messenger is showing
Ignorance of what the fear is knowing
In the mind, it feels like treason
Going off without a reason
Dim the lights and change the season
Blow the candle out
Shaded by the shadow of a doubt
Painted by the colors fading out
Wash away the blank expression
Fill it with a new direction
Plain to see it all when there is nothing left to see
Break the lights and pull the curtains down
Shelter timber from the sparks
Run away from what is hiding
Silent hopes are terrorizing
Try to see it all but there is nothing in the dark
Broken shards of mirror on the ground
Who knows what that messenger had found
Sweep it up and take the trash out
Never let reflections lash out
Staring back at you without a momentary glance
Space invasion revelation time
Crossing toes and stepping out of line
Take the path of least resistance
Close your eyes and keep your distance
Who would take a penny when you’re offering a dime?

Songtekstvertaling

En vreest wat de boodschapper toont.
Onwetendheid over wat de angst is weten
In de geest voelt het als verraad.
Vertrekken zonder reden
Dim de lichten en verander het seizoen
Blaas de kaars uit.
In de schaduw van een twijfel
Geschilderd door de kleuren vervagen
Was de lege expressie weg
Vul het met een nieuwe richting
Duidelijk om het allemaal te zien als er niets meer te zien is
Breek de lichten en doe de gordijnen dicht.
Hout van de vonken
Vlucht voor wat verborgen is.
Stille hoop terroriseert
Probeer alles te zien, maar er is niets in het donker.
Gebroken spiegelscherven op de grond
Wie weet wat die boodschapper vond?
Ruim het op en zet de vuilnis buiten.
Laat reflecties nooit naar buiten komen.
Staren naar je zonder een korte blik
Ruimte invasie openbaring tijd
Tenen kruisen en te ver gaan
Neem de weg van de minste weerstand
Doe je ogen dicht en hou afstand.
Wie neemt er nou een cent als je een dubbeltje aanbiedt?