Josh Woodward — Morning After songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Morning After" van Josh Woodward.

Songteksten

Spaghetti stains and flat champagne,
This evening is behind us I lay my head on the same old bed
and I dream of the same old dreams
One life behind, one more to go The autumn leaves the winter snow
It sure don’t plow itself you know
So grab a shovel cuz it’s time to go Every morning’s just the morning after
Every day, we’re fleeing from disaster
Every night is passing even faster
Leaving way for the morning after
It’s time that holds us on this earth
Without it we’d be floating in the universe
And we’d be nothing but a timeless pile of atoms in a vacuum
And there’s nowhere to move if we could
So toss a log on the fire
And let me tell you bout my one desire
When this fire has burnt away
I want to light it up again someday
Every morning’s just the morning after
Every day, we’re fleeing from disaster
Every night is passing even faster
Leaving way for the morning after

Songtekstvertaling

Spaghetti vlekken en platte champagne,
Deze avond ligt achter ons ik leg mijn hoofd op hetzelfde oude bed
en ik droom van dezelfde oude dromen
Eén leven achter, nog één te gaan de herfst laat de wintersneeuw achter
Het plukt zichzelf niet.
Dus pak een schop want het is tijd om te gaan elke ochtend is gewoon de ochtend erna
Elke dag vluchten we voor een ramp.
Elke nacht gaat nog sneller voorbij.
Vertrek weg voor de ochtend erna
Het is tijd dat ons op deze aarde houdt.
Zonder dat zouden we in het universum zweven.
En we zouden niets anders zijn dan een tijdloze stapel atomen in een vacuüm
En we kunnen nergens heen als we kunnen.
Dus gooi een boomstam op het vuur
En laat me je vertellen over mijn enige verlangen
Wanneer dit vuur is weggebrand
Ik wil het op een dag weer aansteken
Elke ochtend is alleen de ochtend erna
Elke dag vluchten we voor een ramp.
Elke nacht gaat nog sneller voorbij.
Vertrek weg voor de ochtend erna