Josh Woodward — Mona Lisa songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Mona Lisa" van Josh Woodward.

Songteksten

Mona, you have done it now, you’ve gone and shown exactly how
You never knew the process just to keep your brainwaves straight
Our life was not extravagant, but hey we always paid the rent
And went to church on Sunday when we didn’t sleep to late
But now you need a little color and your paint is fading under
All the lights that shine around you every day
Put your pennies in a tray Save them for a rainy day And it’s off you go and on your way Goodbye to Mona Lisa
Every time I try to speak, your face grows tired your hands get weak
And then you look at me like I’m a thousand miles away
Your eyes are always fixed on me, but somehow you just never see
The man I’m trying hard to be, the freak that I portray
But now you’ve got four walls surrounding and the frame is really sounding
Like a prison where the guards have gone astray
Chorus
Though I try to disavow, if DaVinici could just see you now
He wouldn’t know the woman who is standing by my door
Take your pennies from the tray cuz here it is, your rainy day
And now it’s just this painting who is staring back at me And it’s not as if you’ve asked it, but I’ve finally unmasked it And there’s nothing underneath your surface but an empty canvas
Chorus

Songtekstvertaling

Mona, je hebt het nu gedaan, je bent gegaan en hebt precies laten zien hoe
Je hebt het proces nooit gekend om je hersengolven recht te houden.
Ons leven was niet extravagant, maar we betaalden altijd de huur.
En ging zondag naar de kerk toen we niet te laat sliepen.
Maar nu heb je een beetje kleur nodig en je verf vervaagt onder
Alle lichten die elke dag om je heen schijnen
Doe je centen in een dienblad bewaar ze voor een regenachtige dag en het is weg ga en op weg naar Mona Lisa
Elke keer als ik probeer te praten, wordt je gezicht moe je handen worden zwak
En dan kijk je naar me alsof ik duizend mijl weg ben.
Je ogen zijn altijd op mij gericht, maar op de een of andere manier zie je nooit
De man die ik probeer te zijn, de freak die ik voorstel.
Maar nu heb je vier muren om je heen en het frame klinkt echt
Als een gevangenis waarvan de bewakers afdwalen.
Chorus
Hoewel ik probeer te ontkennen, als DaVinici je nu kon zien
Hij zou de vrouw niet kennen die bij mijn deur staat.
Neem je centen uit het dienblad want hier is het, je regenachtige dag
En nu is het gewoon dit schilderij dat naar me staart en het is niet alsof je het gevraagd hebt, maar ik heb het eindelijk ontmaskerd en er is niets onder je oppervlak dan een leeg doek
Chorus