Josh Woodward — House In My Head songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "House In My Head" van Josh Woodward.

Songteksten

Went out walking with a house in my head
Went out walking with a house in my head
Screen doors are rusty and the roof is sagging in
Went out walking with the voices in my head
They say, you gotta job to do before you go to bed
Just keep on walking on the road that lies ahead, and you will see
The road is dark and silent here
Somehow familiar, I am near
I pass Sandusky and the church bell tolls three times
There it is, the house that’s in my head
I gotta listen what the voice inside me says
Forgive me for what I must do because I have no choice
I nail the door shut and, light the rag up and
Let it sail through the window, watch the flaming phoenix glow and
I hear the screaming and I see my demon and
Now it’s just a memory, I had no choice, it’s them or me
Sunrise and the fog has burnt away
The present’s clear but the past is grey
I try to find my home but I don’t know the way
I’m never gonna find the house, the house that’s in my head

Songtekstvertaling

Ging wandelen met een huis in mijn hoofd
Ging wandelen met een huis in mijn hoofd
De deuren zijn roestig en het dak zakt naar binnen.
Ging wandelen met de stemmen in mijn hoofd
Ze zeggen dat je werk moet doen voordat je naar bed gaat.
Gewoon blijven lopen op de weg die voor ons ligt, en je zult zien
De weg is donker en stil hier.
Op een of andere manier vertrouwd, ben ik in de buurt
Ik passeer Sandusky en de kerkklok luidt drie keer.
Daar is het, het huis dat in mijn hoofd zit.
Ik moet luisteren wat de stem in me zegt.
Vergeef me voor wat ik moet doen, want Ik heb geen keus.
Ik spijker de deur dicht en steek de lap aan.
Laat het door het raam varen, kijk hoe de Feniks gloeit en
Ik hoor het geschreeuw en ik zie mijn demon en
Nu is het gewoon een herinnering, ik had geen keus, het is zij of ik
Zonsopgang en mist is weggebrand
Het heden is helder maar het verleden is grijs
Ik probeer mijn thuis te vinden, maar ik weet de weg niet.
Ik zal nooit het huis vinden, het huis dat in mijn hoofd zit.