Josh Woodward — Home Improvement songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Home Improvement" van Josh Woodward.

Songteksten

Well, you know I was a farmer when I was a younger man
Until the fields got paved with asphalt and they took away my land
And now the monument before us, it stands so tall and proud
A glorious new minimall upon the earth that I once plowed
I sold my house out in the country to rent a trailor by the mall
It’s not so bad except the kitchen’s just a little small
I got a job at the local hardware store, where I work till five o’clock
But now they built another home improvement palace down the block
What’s the sense of all this home improvement
I liked my home the way it was before
If this is what our town has come to stand for
I don’t think we need improvement anymore
I lost my job at the hardware store when the owner closed it down
He said the rent was just too high to keep his family in this town
He sold his house to an executive, who tore it down to build anew
A million dollar mansion with a $ 20 view
What’s the sense of all this home improvement
I liked my home the way it was before
If this is what our town has come to stand for
I don’t think we need improvement anymore
Someday this town will reach its goal and everyone will have
A Mercedes in the driveway of their subdivision land
Clear the way for progress by demolishing the past
But we need another steakhouse like a hole in the head
What’s the sense of all this home improvement
I liked my home the way it was before
If this is what our town has come to stand for
I don’t think we need improvement anymore

Songtekstvertaling

Ik was boer toen ik jonger was.
Totdat de velden geplaveid werden met asfalt en ze mijn land wegnamen.
En nu het monument voor ons, het staat zo hoog en trots
Een glorieuze nieuwe minimal op aarde die ik ooit heb geploegd
Ik verkocht mijn huis in het land om een trailor te huren bij het winkelcentrum
Het is niet zo erg, behalve dat de keuken een beetje klein is.
Ik heb een baan bij de lokale ijzerwinkel, waar ik tot vijf uur werk.
Maar nu bouwden ze een nieuw paleis voor huisverbetering in de buurt.
Wat is de zin van al deze huis verbetering
Ik hield van mijn huis zoals het vroeger was.
Als dit is waar onze stad voor is gekomen
Ik denk dat we geen verbetering meer nodig hebben.
Ik verloor mijn baan bij de ijzerhandel toen de eigenaar het sloot.
Hij zei dat de huur te hoog was om zijn familie in deze stad te houden.
Hij verkocht zijn huis aan een directeur, die het gesloopt heeft om opnieuw te bouwen.
Een villa van een miljoen dollar met een uitzicht van $ 20
Wat is de zin van al deze huis verbetering
Ik hield van mijn huis zoals het vroeger was.
Als dit is waar onze stad voor is gekomen
Ik denk dat we geen verbetering meer nodig hebben.
Op een dag zal deze stad zijn doel bereiken en iedereen zal
Een Mercedes op de oprit van hun deelgebied
Maak de weg vrij voor vooruitgang door het verleden te vernietigen.
Maar we hebben nog een steakhouse nodig als een gat in het hoofd.
Wat is de zin van al deze huis verbetering
Ik hield van mijn huis zoals het vroeger was.
Als dit is waar onze stad voor is gekomen
Ik denk dat we geen verbetering meer nodig hebben.