Josh Woodward — Dust songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Dust" van Josh Woodward.

Songteksten

Go to him and he’ll set you free … in the fire
Speak to her and she’ll tell you please … you don’t know
The bees, they are swarming away from the hive
The spider is waiting to eat you alive in the dust
The bird on the pole he just flutters away
The grasshopper wishes that you would just
Stay in the dust
Wipe away all the selfish pride … you got nothing
Count the ways to ignore your fate … you are dying
Frame the picture and go to jail … a lifetime
Light a candle and set your sail … the ocean
Don’t look back or turn around … be silent
The sky awaits to set you free … in the dust

Songtekstvertaling

Ga naar hem toe en hij zal je bevrijden ... in het vuur.
Praat met haar en ze zal het je alsjeblieft vertellen.
De bijen, ze zwermen weg van de korf.
De spin wacht om je levend op te eten in het stof.
De vogel op de paal hij fladdert gewoon weg
De sprinkhaan wenst dat u
Blijf in het stof
Veeg alle egoïstische trots weg ... je hebt niets
Tel de manieren om je lot te negeren ... je sterft
Beeld de foto in en ga naar de gevangenis. een leven lang.
Steek een kaars aan en zet je zeil ... de oceaan
Kijk niet om of draai je om. Wees stil.
De hemel wacht om je te bevrijden ... in het stof .