Jordan Klassen — I Am a Collector songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "I Am a Collector" van Jordan Klassen.

Songteksten

I am a collector of your love
From a whimsy to a name that you have heard of
The heart of you I snatched is just a button on my sash
So I could soak a tear
I am a collector of the fear
That everything I’m biding for is not here
And losing all this sleep to think that nothing’s mine to keep
And there are none for me
No good for me
Come away from nothing, I can show you
Come away from nowhere, I will loan you
There had been some plans that I had made
Where we married in a church in our hometown
But if it came to pass it was as if I’d never asked
And I was left alone
Alright, alone

Songtekstvertaling

Ik ben een verzamelaar van uw liefde
Van een grillig naar een naam waarvan je hebt gehoord
Het hart van jou dat ik pakte is slechts een knop op mijn sjerp
Zodat ik een traan kon weken
Ik ben een verzamelaar van de angst.
Dat alles waar ik op wacht NIET hier is.
En al die slaap verliezen om te denken dat niets van mij is om te houden
En die zijn er niet voor mij.
Niet goed voor mij.
Kom van niets weg, Ik kan het je laten zien.
Kom uit het niets, ik leen je
Er waren plannen die ik had gemaakt.
Waar we trouwden in een kerk in onze geboortestad
Maar als het gebeurde was het alsof ik het nooit had gevraagd.
En ik werd met rust gelaten.
Oké, alleen.