John Martyn — Watching Her Eyes songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Watching Her Eyes" van John Martyn.

Songteksten

Women know protraction
As they cut it into sections
She’s just splitting
All throughout the crazy action
Counting every fraction every bird that flies
Keeps watching her eyes
He’s just watching her eyes
He keeps watching her eyes
Can’t stop watching her eyes
But his time is running short
Making sure of what he’s got
He’s not moving much
Seems so hard in this strange weather
To try to live without a lover
Or a loving touch
He keeps watching her eyes
He keeps watching her eyes
He keeps watching her eyes
He keeps watching her eyes
He feels the movement
He feels the passion
Takes no relaxation
Yields only tension
They take their pleasure
They give no concession
Give no indication
You get no information
She telephones a friend
Who takes her to the railway where the water’s fall
Can’t think of any reason
It’s just the changing of the season
So he watches walls
No more watching her eyes
No more watching her eyes
No more watching her eyes
No more watching those eyes
He feels the movement, feels the passion, feels the relaxation
No more watching her eyes
He takes the pleasure, no concession, indication, information
No more watching her eyes
No more
No more watching her eyes
He’s taking the lies away
Taking the lies away

Songtekstvertaling

Vrouwen kennen gradatie
Terwijl ze het in stukken snijden.
Ze gaat gewoon weg.
Al die gekke dingen.
Elke fractie tellen elke vogel die vliegt.
Houdt haar ogen in de gaten
Hij kijkt naar haar ogen.
Hij kijkt steeds naar haar ogen.
Ik kan niet stoppen met naar haar ogen te kijken.
Maar zijn tijd raakt op
Om zeker te zijn van wat hij heeft.
Hij beweegt niet veel.
Het lijkt zo moeilijk in dit vreemde weer.
Om te proberen te leven zonder een minnaar
Of een liefdevolle aanraking
Hij kijkt steeds naar haar ogen.
Hij kijkt steeds naar haar ogen.
Hij kijkt steeds naar haar ogen.
Hij kijkt steeds naar haar ogen.
Hij voelt de beweging
Hij voelt de passie
Er is geen ontspanning nodig.
Levert alleen spanning op
Ze genieten ervan.
Zij geven geen concessie
Geen indicatie geven
Je krijgt geen informatie
Ze belt een vriend.
Wie brengt haar naar de spoorlijn waar het water valt
Ik kan geen enkele reden bedenken.
Het is gewoon de verandering van het seizoen.
Dus hij kijkt naar muren
Niet meer naar haar ogen kijken.
Niet meer naar haar ogen kijken.
Niet meer naar haar ogen kijken.
Niet meer naar die ogen kijken.
Hij voelt de beweging, voelt de passie, voelt de ontspanning
Niet meer naar haar ogen kijken.
Hij neemt het genoegen, geen concessie, indicatie, informatie
Niet meer naar haar ogen kijken.
Niet meer.
Niet meer naar haar ogen kijken.
Hij neemt de leugens weg.
De leugens wegnemen