Joe Modifica — Lay It On the Line songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Lay It On the Line" van Joe Modifica.

Songteksten

Hey Mister — standing there
Listen carefully — what do you hear?
Tides are rising — tears we share
Stormy weather = everywhere
Hey Sister — look over there
Our oceans and forest — they need our care
From eagles to whales — everything between
We can’t fail — or turn from the scene
Seems so hard — all alone
What do you do — who do you phone
The task is hard — the end seems far
One small step — you move the mark
Lay it on the line — the world you make, you’ll find
Lay it on the line — getting it right this time
Lay it on — lay it on — the line
Lay it on the line — the world you make, you’ll find
Lay it on the line — make up your mind
Lay it on — lay it on — the line
Hey people — don’t just sit tight
Now is the time — for all to unite
The world is waiting what do you see
A world is ruins — or world that still dreams
Hey people — don’t just sit tight
Now is the time — for all to unite
The world is waiting what will the future bring
A world is ruins — or world that still dreams

Songtekstvertaling

Hé, meneer.
Luister goed - wat hoor je?
Getijden stijgen — tranen delen we
Stormachtig weer = overal
Hé Zuster, kijk daar eens.
Onze oceanen en bossen-ze hebben onze zorg nodig
Van adelaars tot walvissen - alles tussen
We kunnen niet falen of van de plaats delict afslaan —
Lijkt zo moeilijk-helemaal alleen
Wat doe je — wie bel je
De taak is moeilijk — het einde lijkt ver
Een kleine stap-je beweegt het teken
Leg het op de lijn-de wereld die je maakt, zul je vinden
Leg het op de lijn-deze keer goed
Leg het op-leg het op-de lijn
Leg het op de lijn-de wereld die je maakt, zul je vinden
Zeg het maar.
Leg het op-leg het op-de lijn
Hé mensen, blijf niet zo zitten.
Nu is de tijd — voor iedereen om zich te verenigen
De wereld wacht wat zie je
Een wereld is ruïnes-of een wereld die nog steeds droomt
Hé mensen, blijf niet zo zitten.
Nu is de tijd — voor iedereen om zich te verenigen
De wereld wacht op wat de toekomst brengt
Een wereld is ruïnes-of een wereld die nog steeds droomt