Joe Modifica — Autumn Storm songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Autumn Storm" van Joe Modifica.

Songteksten

I will love you in the morning, Baby
I will be there by your side
There’s no reason to cry, now baby
There’s no reason to lie, oh anymore
This autumn storm, will be forewarned,
This autumn storm
I know that you’ve been lonely, now Baby
I know for you it’s been hard
Time goes by so slowly Baby
When I’m away with a lonely heart — oh lonely heart
This autumn storm; be forewarned,
This autumn storm
See the sky turning red, now Baby
See the waves crash up ahead
Feel the wind around you Baby
Feel the rain upon your head, on your head
Well I don’t care what you say, now Baby
And I don’t care what you’ve done
Today’s for living not memories — Baby
Tomorrow’s are hopes to come, ah hopes to come
This autumn storm; be forewarned
This autumn storm
Well take my hand and hold me, Baby
A love like ours will survive; the tides of love are endless
The waves of love reach the sky, reach the sky
This autumn storm; be forewarned
This autumn storm

Songtekstvertaling

Ik zal van je houden in de ochtend, Baby
Ik zal bij je zijn.
Er is geen reden om te huilen.
Er is geen reden meer om te liegen.
Deze herfst storm, zal worden gewaarschuwd,
Deze herfststorm
Ik weet dat je eenzaam bent geweest.
Ik weet dat het moeilijk voor je was.
De tijd gaat zo langzaam schat
Als ik weg ben met een eenzaam hart - Oh eenzaam hart
Deze herfst storm; wees gewaarschuwd,
Deze herfststorm
Zie de hemel rood worden, nu Baby
Zie de golven verderop neerstorten.
Voel de wind om je heen Baby
Voel de regen op je hoofd, op je hoofd
Het kan me niet schelen wat je zegt.
En het kan me niet schelen wat je gedaan hebt.
Vandaag is voor het leven geen herinneringen-Baby
Morgen zijn de hoop die komen zal, Ah de hoop die komen zal
Deze herfst storm; wees gewaarschuwd
Deze herfststorm
Pak m ' n hand en hou me vast.
Een liefde als de Onze zal overleven; de getijden van liefde zijn eindeloos
De golven van liefde bereiken de hemel, bereiken de hemel
Deze herfst storm; wees gewaarschuwd
Deze herfststorm