JJ Weeks Band — Let Them See You songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Let Them See You" van JJ Weeks Band.

Songteksten

Take away the melodies
Take away the songs I sing
Take away all the lights
And all the songs you let me write
Does the man I am today say the words you need to say?
Let them see you in me
Let them hear you when I speak
Let them feel you when I sing
Let them see you
Let them see you in me
Who am I without your grace?
Another smile, another face
Another breath, a grain of sand
Passing quickly through your hand
I give my life an offering
Take it all, take everything
Let them see you in me
Let them hear you when I speak
Let them feel you when I sing
Let them see you
Let them see you in me
With every breath I breathe, I sing a simple melody
But I pray they’ll hear more than a song
In me, in me
Let them see you in me
Let them hear you when I speak
Let them feel you when I sing
Let them see you
Whoa, let them see you in me
Let them hear you when I speak
Let them feel you when I sing
Let them see you
Just let them see you
Let them see you

Songtekstvertaling

Haal de melodieën weg.
Neem de liedjes weg die ik zing
Haal alle lichten weg.
En alle liedjes die je me liet schrijven
Zegt de man die ik vandaag ben de woorden die je moet zeggen?
Laat ze je in mij zien.
Laat ze je horen als ik spreek.
Laat ze je voelen als ik zing
Laat ze je zien.
Laat ze je in mij zien.
Wie ben ik zonder uwe genade?
Nog een glimlach, nog een gezicht
Een andere adem, een zandkorrel
Ga snel door je hand
Ik geef mijn leven een offer.
Neem alles, neem alles.
Laat ze je in mij zien.
Laat ze je horen als ik spreek.
Laat ze je voelen als ik zing
Laat ze je zien.
Laat ze je in mij zien.
Met elke ademtocht zing ik een eenvoudige melodie.
Maar ik bid dat ze meer horen dan een lied
In mij, in mij
Laat ze je in mij zien.
Laat ze je horen als ik spreek.
Laat ze je voelen als ik zing
Laat ze je zien.
Laat ze je in mij zien.
Laat ze je horen als ik spreek.
Laat ze je voelen als ik zing
Laat ze je zien.
Laat ze je gewoon zien.
Laat ze je zien.