Janice Charles — Favour songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Favour" van Janice Charles.

Songteksten

Some people asked me why I always have a smile on my face,
I tell it’s a reflection of your joy, your love and saving grace.
When I think of the good things you have done for me,
Even though I don’t deserve them but,
You still lavished them down upon me, and that’s Favour.
Your favour is upon me hallelujah, your favour, is upon me Lord,
Your favour is upon me hallelujah, your favour, is upon me Lord.
Favour, favour, is upon me is upon me Lord
Favour, favour, is upon me is upon me Lord.
I am blessed and highly favoured cause
You mind is filled with thoughts of me.
While I was yet a sinner Jesus came,
Who died arose again to set me free.
Now I belong to him and all things work together for my good,
Surely his goodness and mercy shall follow
Me all the days of my life, aint that Favour.
God has smiled upon me,
There is no limit to what he has instore for me,
His favor never runs out I have his blessings abundantly.
He is the answer to me problems
Restores my fortunes fulfills my dreams
Brings me into a new season,
Look what the Lord has done for me and that’s favour.

Songtekstvertaling

Sommige mensen vroegen me waarom ik altijd een glimlach op mijn gezicht heb.,
Ik zeg dat het een weerspiegeling is van je vreugde, je liefde en het redden van genade.
Als ik denk aan de goede dingen die je voor me hebt gedaan.,
Ook al verdien ik ze niet, maar,
Je hebt ze nog steeds over me uitgestrooid, en dat is een gunst.
Uw gunst is aan mij Halleluja, uw gunst, is aan mij Heer,
Uw gunst is op mij, Halleluja, uw gunst, is op mij Heer.
Er is een gunst aan mij, Heer.
Ik heb de gunst van mijn heer.
Ik ben gezegend en een goede zaak.
Je geest is gevuld met gedachten van mij.
Toen ik nog een zondaar was, kwam Jezus.,
Die stierf, Rees weer op om mij te bevrijden.
Nu ben ik van hem en alles werkt samen voor mijn bestwil.,
Voorwaar, zijn goedheid en zijn barmhartigheid zullen volgen.
Ik alle dagen van mijn leven, niet die Gunst.
God glimlachte naar me.,
Er is geen limiet aan wat hij heeft voor mij,
Zijn gunst raakt nooit op. Ik heb zijn zegen overvloedig.
Hij is het antwoord op mijn problemen.
Herstelt mijn geluk mijn dromen
Brengt me in een nieuw seizoen,
Kijk wat de Heer voor me heeft gedaan en dat is een gunst.