Jammin´ Dose — Tone of the Black songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Tone of the Black" van Jammin´ Dose.

Songteksten

I can’t get enough money
needed to reach my needs.
I must turn to something else
not to feel that I want but I can’t.
When it comes around the
ocean of dreams to be realized,
nothing is left to do but smile.
The one,
it was a red and white six string for just a fourteen year old.
It was a poor try to learn a lot of music stuff.
Not the best way
to have it all yours.
One day
it falls to floor, the kid is crying.
He just has one and nothing can replace at all
the feeling he has when the fingers make it sound.
The second,
a present.
Grandmother knows what the kid likes,
so she brings
and now rest in peace.
I can’t get enough money
needed to reach my needs.
I must turn to something else
not to feel that I want but I can’t.
When it comes around the
ocean of dreams to be realized,
nothing is left to do but smile.
The
third
was
a great floyd rose.
Impossible to tune.
Impossible to tune.
Impossible to tune.
Why is the kid in a trouble?
Something will be.
The concert shuts its doors
and the kid is disappointed.
The sky opens with a beauty black
and the tone is perfect.
I can’t get enough money
needed to reach my needs.
I must turn to something else
not to feel that I want but I can’t.
When it comes around the
ocean of dreams to be realized…
I can’t get enough money
needed to reach my needs.
I must turn to something else
not to feel that I want but I can’t.
When it comes around the
ocean of dreams to be realized,
nothing is left to do but smile.
She rests in peace.
She rests in peace now.
Nothing is left to do but smile.

Songtekstvertaling

Ik kan niet genoeg geld krijgen.
nodig om mijn behoeften te bereiken.
Ik moet me tot iets anders wenden.
niet om te voelen wat ik wil, maar ik kan het niet.
Als het komt rond de
oceaan van dromen te realiseren,
er is niets meer te doen dan glimlachen.
One,
het was een rode en witte zes string voor slechts een veertienjarige.
Het was een slechte poging om veel muziek te leren.
Niet de beste manier.
om het allemaal van jou te hebben.
Eendaagse
het valt op de grond, het kind huilt.
Hij heeft er maar één en niets kan hem vervangen.
het gevoel dat hij heeft als de vingers het laten klinken.
Tweede,
aanwezig.
Oma weet wat hij leuk vindt.,
dus ze brengt
en rust nu in vrede.
Ik kan niet genoeg geld krijgen.
nodig om mijn behoeften te bereiken.
Ik moet me tot iets anders wenden.
niet om te voelen wat ik wil, maar ik kan het niet.
Als het komt rond de
oceaan van dromen te realiseren,
er is niets meer te doen dan glimlachen.
De
derde
is
een geweldige floyd rose.
Onmogelijk te tunen.
Onmogelijk te tunen.
Onmogelijk te tunen.
Waarom zit die jongen in de problemen?
Er komt wel iets.
Het concert sluit zijn deuren
en het kind is teleurgesteld.
De hemel opent met een schoonheid Zwart
en de toon is perfect.
Ik kan niet genoeg geld krijgen.
nodig om mijn behoeften te bereiken.
Ik moet me tot iets anders wenden.
niet om te voelen wat ik wil, maar ik kan het niet.
Als het komt rond de
oceaan van dromen te realiseren…
Ik kan niet genoeg geld krijgen.
nodig om mijn behoeften te bereiken.
Ik moet me tot iets anders wenden.
niet om te voelen wat ik wil, maar ik kan het niet.
Als het komt rond de
oceaan van dromen te realiseren,
er is niets meer te doen dan glimlachen.
Ze rust in vrede.
Ze rust nu in vrede.
Er is niets meer te doen dan glimlachen.