Jah Vinci — Tower of Strength (Acousitc) songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Tower of Strength (Acousitc)" van Jah Vinci.

Songteksten

Another month mi a look pon another bill
And mi cyaa find the first dine
You ever face stress cyaa find happiness
Waan rich you a wonder when a your time
You ever grab a bible and skip to a psalm
You feel good from you read the first line
And even though them a stress yo
Yo know Jah, Jah, bless yo
Wi have life so wi naw stop try
And I love that Jah will be my tower of strength
He will know it’s me alone, Jah will prevail
Jah give me strength, I carry on
Jah give me strength, I carry on
You ever feel when hungry a bore
You no have no money fi go visit no store
When rain a fall and yo house get wet up
You have to meck up waan bed pon the floor
And when yo feel like yo problem down now
You get leek with a million more
But with faith you a pray, you a look to the sky
And yo know Jah Jah, deh deh, fi sure
Our Father who art in heaven
Allowed be thy name
Never gonna be, no, no, am never gonna be
Never gonna be the same

Songtekstvertaling

Nog een maand een blik op een andere rekening
En mi cyaa vind de eerste maaltijd
Heb je ooit stress gehad?
Waar rijk je een wonder als een je tijd
Pak je ooit een bijbel en ga naar een psalm
Je voelt je goed door de eerste regel te lezen.
En hoewel ze een stress yo
Jah, Jah, bless yo
Ik heb het leven, dus stop, probeer het.
En ik hou ervan dat Jah mijn toren van kracht zal zijn
Hij zal weten dat ik alleen ben, Jah zal zegevieren.
Jah geef me kracht, Ik Ga door
Jah geef me kracht, Ik Ga door
Heb je ooit honger?
Je hebt geen geld.
Als het regent en je huis nat wordt
Je moet de vloer opvegen.
En als je je nu als een probleem voelt
Je krijgt prei met een miljoen meer.
Maar met geloof bid je, je kijkt naar de hemel
En je kent Jah Jah, deh deh, fi zeker
Onze Vader die in de hemel zijt
Sta uw naam toe
Dat zal nooit gebeuren.
Het zal nooit meer hetzelfde zijn.