J. Geils Band — River Blindness songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "River Blindness" van J. Geils Band.

Songteksten

Human kindness — River blindness
Black flies rise as the water flows
Human kindness — River blindness
Angels cry as the fever grows
Indications Demographics
Control of the basics is all you see
Correlations Disintegrations
Cessation — of life expectancy
Got to face it Can’t erase it Or the tropical lands
Or the tropical lands
Or the tropical lands
Gonna rip up Tinsel Town
Blueprint morality Twist off neutrality
This must be reality This must be the place
Just imbalance trickling down from the falls
Trickling down from the falls
Trickling down
Trickling down
Trickling down
Human kindness — River blindness
Black flies rise as the water flows
Human kindness — River blindness
Angels cry as the fever grows
Got to face it Can’t erase it Or the tropical lands
Or the tropical lands
Or the tropical lands
Gonna rip up Tinsel Town

Songtekstvertaling

Menselijke vriendelijkheid - rivierblindheid
Zwarte vliegen stijgen op als het water stroomt
Menselijke vriendelijkheid - rivierblindheid
Engelen huilen als de koorts groeit
Demografische Indicaties
Controle van de basis is alles wat je ziet
Correlaties Desintegraties
Beëindiging van de levensverwachting
Ik moet onder ogen zien dat het niet kan wissen of de tropische landen
Of de tropische landen
Of de tropische landen
Ik ga Tinsel Town verscheuren.
Blauwdruk moraliteit verdraait neutraliteit
Dit moet de realiteit zijn dit moet de plek zijn
Gewoon onbalans druppelend uit de watervallen
Druppelend uit de watervallen
Druppelend naar beneden
Druppelend naar beneden
Druppelend naar beneden
Menselijke vriendelijkheid - rivierblindheid
Zwarte vliegen stijgen op als het water stroomt
Menselijke vriendelijkheid - rivierblindheid
Engelen huilen als de koorts groeit
Ik moet onder ogen zien dat het niet kan wissen of de tropische landen
Of de tropische landen
Of de tropische landen
Ik ga Tinsel Town verscheuren.