J. Geils Band — Flamethrower songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Flamethrower" van J. Geils Band.

Songteksten

All day long she holds it back
Back with all her might
She carries a burnin' torch inside
She holds it firm and tight
She punches out the clock
While it keeps punchin' out her life
She’s a flamethrower, red-hot glower
Flamethrower at night
The things she wears at work
They hang off her kinda loose
Her blouse don’t fit, the pants ain’t right
She ain’t no front page news
But when her work is done
And the daytime turns to night
The headlines flash in neon
That the girl has taken flight
Chairman of the board
Won’t look her in the eye
The fire of her vision
His money just can’t buy
Silently she waits
Silently she contemplates
She can make 'em tremble
You know the reason why
She’s a flame — flamethrower
She’s a flamethrower at night
She’s a flame — a red-hot glower
She’s a flamethrower at night
You might think you’re burnin'
All your candles at both ends
Maybe you should go to church
To make up some amends
But if you think you’re fireproof
So cool and much too much
Don’t dare go near my baby
'Cause she’ll melt you with her touch
I forget the darkness
I forget the pain
When she’s movin' through my heart
And when she’s pumpin' through my veins
She’s the part inside me I never can control
And she’s the only reason
I know I’ve got a soul

Songtekstvertaling

De hele dag houdt ze het tegen.
Terug met al haar kracht
Ze draagt een brandende fakkel.
Ze houdt het stevig en strak vast.
Ze slaat de klok uit
Terwijl het blijft slaan uit haar leven
Ze is een vlammenwerper, roodgloeiend
Vlammenwerper ' s nachts
De dingen die ze op het werk draagt
Ze hangen een beetje los van haar.
Haar blouse past niet, de broek is niet goed
Ze is geen voorpagina nieuws.
Maar als haar werk klaar is
En de dag in de nacht
De krantenkoppen flitsen in neon
Dat het meisje vlucht
Voorzitter van de Raad
Wil haar niet in de ogen kijken.
Het vuur van haar visioen
Zijn geld is niet te koop.
In stilte wacht ze.
Stilletjes overweegt ze
Ze kan ze laten beven.
Je weet waarom.
Ze is een vlammenwerper —
Ze is ' s nachts een vlammenwerper.
Ze is een vlam-een gloeiende gloeilamp
Ze is ' s nachts een vlammenwerper.
Je zou kunnen denken dat je verbrandt.
Al je kaarsen aan beide kanten
Misschien moet je naar de kerk gaan.
Om het goed te maken
Maar als je denkt dat je vuurbestendig bent
Zo cool en veel te veel.
Waag het niet om in de buurt van mijn baby te komen.
Want ze smelt je met haar aanraking.
Ik vergeet de duisternis
Ik vergeet de pijn
Als ze door mijn hart beweegt
En als ze door mijn aderen pompt
Zij is het deel in mij dat ik nooit kan beheersen.
En zij is de enige reden
Ik weet dat ik een ziel heb.