Into It. Over It. — New North-Side Air songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "New North-Side Air" van Into It. Over It..

Songteksten

I laid down last year
Traded tobacco for new North-side air
And filled up my lungs with our home
But here I go again
That’s my problem with fear
Always tossing and turning
Hung up on aging, but letting my age start to show
I’ve let myself go again
But here I go again
Sane by day, but at night I lay awake
Left to imagine your evenings in more desirable states
You’ll be left to guess why the house is a mess
While I wait
Impatiently irate and asking
Hi, hello, how are you?
Do I know your name?
Drained by day cause at night
I lie awake with fate
Because fate
Fate’s got the keys to this place
I laid down my thoughts
Traded my steps for a new North-side waltz
And paced through the rooms of our home
Here I go again
Here I go again
Here I go again
Here I go again
Here I go

Songtekstvertaling

Ik heb vorig jaar
Geruild tabak voor nieuwe North-side air
En vulde mijn longen met ons huis
Maar daar ga ik weer.
Dat is mijn probleem met angst.
Altijd gooien en draaien
Ik hou van ouder worden, maar mijn leeftijd laten zien
Ik heb mezelf weer laten gaan.
Maar daar ga ik weer.
Overdag gezond, maar ' s nachts lig ik wakker.
Achtergelaten om je avonden voor te stellen in meer wenselijke Staten
Je moet raden waarom het huis een puinhoop is.
Terwijl ik wacht
Ongeduldig boos en vragend
Hallo, hoe gaat het?
Weet ik hoe je heet?
Overdag leeggezogen, ' s nachts weggezogen.
Ik lig wakker met het lot
Omdat het lot
Het lot heeft de sleutels van deze plek.
Ik legde mijn gedachten neer
Ruilde mijn stappen voor een nieuwe noordkant wals.
En liep door de kamers van ons huis
Daar ga ik weer.
Daar ga ik weer.
Daar ga ik weer.
Daar ga ik weer.
Daar ga ik.