Insurrection — Twitch songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Twitch" van Insurrection.

Songteksten

Embalm the fair, exhume the just
Judge not to care return to dust
Guilt and corruption defile our helpless, dead justice
All those in need dumped in the ditch
Sown is the seed, just flick the switch
Order buried, slain by the rich
Covered in greed, begins to twitch
Lost equity eye for an eye
Jail time will be, a post mortem twitch
No need to see, eye for an eye
Court entity, a post mortem twitch
Personified, the glorious body now so lifeless
The righteous severed head
And thus they lied, the broken remains of a goddess
Jail time is just, the clumsy motion of the deceased
Moving long past the end
In death we trust, the carcass crawling black with disease
Dispersed across the land
Tipping the scale
Tipping the scale
Tipping the scale
Hammer will smash down on her bones
Full system crash led by the drones
Rigor mortis grips the spastic hand that holds the sword
Treachery stabs blindfolded wench
Covered in scabs, cursed with the stench
Over the corpse, feasting jackals are all but grieving
Truth requiem, fair maiden knows
Along the stem, thorns for the crows
Laid bare to see, eye for an eye
Innocence takes the stand, facing greed in judgment
Shriek as a plea, eye for an eye
Salvation in her eyes but process destroyed beauty
Equality, eye for an eye
Necessity, eye for an eye
Beaten and torn
The strings attached to set in motion
So she was made to serve
Alone we mourn
Honor and truth now just a notion
Punishment we deserve
Judgment has passed
The gave! swings upon the hapless
And nothing will remain
Cruelty will last, crushing the will of all the helpless
And it’ll stay the same
Tipping the scale, tipping the scale

Songtekstvertaling

Balsemen de kermis, opgraven de rechtvaardige
Oordeel niet om terug te keren naar stof
Schuld en corruptie bezoedelen onze hulpeloze, dode gerechtigheid.
Iedereen in nood gedumpt in de greppel
Gezaaid is het zaad, druk gewoon op de schakelaar
Orde Begraven, gedood door de rijken
Bedekt met hebzucht, begint te trillen
Verloren aandelen oog om oog
Gevangenisstraf wordt een post mortem twitch.
Niet nodig om te zien, oog om oog.
Rechtbank entiteit, een postmortem twitch
Personified, the glorious body now so lifeless
De rechtvaardige afgehakte kop
En dus logen ze, de gebroken overblijfselen van een godin.
Gevangenis tijd is gewoon, de onhandige motie van de overledene
Lang voorbij het einde
In de dood vertrouwen we, het karkas krioelt van de ziekte
Verspreid over het land
Kantelen van de schaal
Kantelen van de schaal
Kantelen van de schaal
Hammer zal op haar botten slaan.
Volledige systeemcrash geleid door de drones
Rigor mortis grijpt de spastische hand die het zwaard vasthoudt.
Verraad steekt geblinddoekt meisje.
Bedekt met korsten, vervloekt met de stank.
Over het lijk, feesten jakhalzen zijn alles behalve rouwen
Truth requiem, fair maiden Weet
Langs de steel, doornen voor de kraaien
Bloot gelegd om te zien, oog om oog
Onschuld neemt het op tegen hebzucht in het oordelen.
Schreeuw als een pleidooi, oog om oog
Redding in haar ogen maar proces vernietigde schoonheid
Gelijkheid, oog om oog
Noodzaak, oog om oog
Geslagen en verscheurd
De strings verbonden aan in gang te zetten
Dus werd ze gemaakt om te dienen.
Alleen rouwen we
Eer en waarheid nu slechts een idee
Straf die we verdienen
Het vonnis is geveld.
De gave! schommels op de ongelukkige
En er zal niets overblijven.
Wreedheid zal duren, de wil van alle Hulpelozen verpletteren.
En het zal hetzelfde blijven.
Kantelen van de schaal, kantelen van de schaal