Insurrection — The Colony songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Colony" van Insurrection.

Songteksten

For the colony-mother queen of the hive govern
For the colony-oversee collective concern
For the colony-abandon of self; no return
For the colony-you're no one so you’d better learn
For the colony-marching out we are legion
For the colony-for her will; it shall be done
For the colony-limitless always marching out
For the colony-conquer all invade as one
For all slaves!
No freedom, self expression or reflection
No sympathy, you will always be with the colony
No freedom, self expression or reflection
No sympathy, you will always be with the colony
Marching out, we are legion
No! no more!
Utopian society suppressing diversity
Nevermore the solitude, rising from the multitude
For the colony-mother queen of the hive govern
For the colony-oversee collective concern
For the colony-abandon of self; no return
For the colony-you're no one so you’d better learn
For the colony-marching out we are legion
For the colony-for her will; it shall be done
For the colony-limitless always marching out
For the colony-conquer all invade as one
For all slaves!

Songtekstvertaling

Voor de kolonie-moeder koningin van de Bijenkorf
Voor de kolonie-overzien collectieve zorg
Voor de kolonie-afstand van het zelf; geen terugkeer
Voor de kolonie-je bent niemand dus je kunt beter leren
Voor de kolonie-marcheren we zijn een legioen
Voor de kolonie-voor haar wil; het zal gedaan worden
Voor de kolonie-grenzeloos altijd marcheren
For the colony-conquer all invas as one
Voor alle slaven.
Geen vrijheid, zelfexpressie of reflectie
Geen sympathie, je zult altijd bij de kolonie zijn.
Geen vrijheid, zelfexpressie of reflectie
Geen sympathie, je zult altijd bij de kolonie zijn.
We marcheren naar buiten, we zijn legioen
Nee! niet meer!
Utopische samenleving die diversiteit onderdrukt
Nooit meer de eenzaamheid, opkomend uit de menigte
Voor de kolonie-moeder koningin van de Bijenkorf
Voor de kolonie-overzien collectieve zorg
Voor de kolonie-afstand van het zelf; geen terugkeer
Voor de kolonie-je bent niemand dus je kunt beter leren
Voor de kolonie-marcheren we zijn een legioen
Voor de kolonie-voor haar wil; het zal gedaan worden
Voor de kolonie-grenzeloos altijd marcheren
For the colony-conquer all invas as one
Voor alle slaven.