Insurrection — Set The World On Fire songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Set The World On Fire" van Insurrection.

Songteksten

When the world stops turning
Look around you
In the social rubbles left by the machines
Or the system; forced the onslaught-it never ends
Never too late to get things right-burn it all to ashes
And then start a new chapter (but)-first you must
Set the world on fire
See the state of things; vomit in disgust in disbelief
How it got this way-pure apathy, human nature
What’s leading the crash? money, delusions, paranoia
No more time for words-act by yourself
When the world starts burning, look into the pyre
That you started, you become the cleanser of corruption
All this pain, all these lies
Lead to rage, reason dies
In excess the flames rise
What was build-sacrificed
See the wall? the end of the line
Set the world on fire
When the world starts rotting
And the twisted scent of destruction
Starts to fill the air as the flames engulf the pillars
Of a crumbling system fuelled by discontent
Conflict is the fuse that awaits an insurrection to burn
Now you shall
Set the world on fire, set the world on fire
Patience drawing thin
Lash out retaliate revolution
Rebellion is near
Hate and outrage threaten to burst
Know your cause is just
Believe in the flame of the people
Better served yourself
Make it all burn
When the world starts dying
Look into the eye of the beast
Suitcase monsters, necktie liars
Tempers flair fuse ignites
Now you see burning bright
All can see by the light
Damnation

Songtekstvertaling

Als de wereld stopt met draaien
Kijk om je heen.
In de sociale puinhopen van de machines
Of het systeem; forceerde de aanval-het houdt nooit op
Nooit te laat om het goed te maken-verbrand alles tot as
En begin dan een nieuw hoofdstuk (maar)-eerst moet je
De wereld in brand steken
Zie de toestand van de dingen; kots in walging in ongeloof
Hoe het zo is gekomen-pure apathie, menselijke natuur
Wat leidt de crash? geld, waanideeën, paranoia
Geen tijd meer voor woorden.
Als de wereld begint te branden, kijk dan in de brandstapel
Dat je begon, je wordt de reiniger van corruptie
Al die pijn, al die leugens.
Leidt tot woede, rede sterft
De vlammen stijgen.
Wat werd opgeofferd
Zie je de muur? het einde van de lijn
De wereld in brand steken
Als de wereld begint te rotten
En de verdraaide geur van vernietiging
Begint de lucht te vullen als de vlammen de pilaren overspoelen
Van een afbrokkelingssysteem dat wordt gevoed door ontevredenheid
Conflict is de lont die wacht op een opstand te branden
Nu zul je
De wereld in brand steken, de wereld in brand steken
Geduld raakt op.
Sla wraak op Revolutie
De opstand is nabij.
Haat en woede dreigen te barsten.
Weet dat je zaak is gewoon
Geloof in de vlam van de mensen
Je kunt jezelf beter bedienen.
Laat het allemaal branden.
Als de wereld begint te sterven
Kijk in het oog van het beest
Koffer monsters, stropdassen leugenaars
Flair fuse ontbrandt
Nu zie je branden helder
Iedereen kan zien door het licht
Verdoemenis