Insurrection — History Repeats Itself songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "History Repeats Itself" van Insurrection.

Songteksten

Follow down the spiral path you take
Restarting from scratch. devoured and reborn
Destroyed and rebuilt
In the steps of history’s mistakes
Inevitably crushed by the gears of consequence
As it was, so shall it be
Fail to change
As it was, so shall it be
For all time
Times of strife and storms of hate you bring
Stay in the dark, cover your ears, kneel in the mud
We shall keep the wheel of fate turning
Familiar events, blindfolded men, stabbing the air
Failure to learn, refuse to evolve, history repeats itself
As it was, so shall it be
Fail to change
As it was, so shall it be
For all time
Build a wicker-empire
The lamb, the wolf, both caged within
All set for the blaze to come
Waiting for a champion to emerge
And set the machine’s motion
To build and destroy once more
That which cannot change
Shall live from now until the end
Past mistakes are shared by all
It feeds on apathy: it bleeds the greyness of habit
And it becomes us all
Let the snake of infamy prevail
Swallow its tail coiling itself in for the kill
Status quo will lead the fools astray
Stagnation’s the gift wrapped in deceit back to the start
History repeats itself as surely as human nature
Will thrive to reach oblivion
History repeats itself hopelessly and thoroughly
Towards a most gruesome fate

Songtekstvertaling

Volg het spiraalpad dat je neemt
Herstarten vanaf nul. verslonden en herboren
Verwoest en herbouwd
In de stappen van de fouten van de geschiedenis
Onvermijdelijk verpletterd door de versnellingen van gevolgen
Zoals het was, zo zal het zijn
Niet veranderen
Zoals het was, zo zal het zijn
Voor altijd
Tijden van strijd en stormen van haat die je brengt
Blijf in het donker, bedek je oren, kniel in de modder
We zullen het rad van het lot draaiende houden.
Bekende gebeurtenissen, geblinddoekte mannen, steek de lucht in
Als je niet leert, weigert te evolueren, herhaalt de geschiedenis zich.
Zoals het was, zo zal het zijn
Niet veranderen
Zoals het was, zo zal het zijn
Voor altijd
Bouw een wicker-Imperium
Het Lam, de wolf, beide gekooid binnen
Klaar voor de brand.
Wachtend op een kampioen.
En zet de machine in beweging
Om opnieuw te bouwen en te vernietigen
Dat wat niet kan veranderen
Zal leven van nu tot het einde
Fouten uit het verleden worden door iedereen gedeeld
Het voedt zich met apathie: het bloedt de grijsheid van de gewoonte
En het wordt ons allemaal
Laat de slang van de schande zegevieren
Slik z ' n staart in om te doden.
Status quo zal de dwazen op een dwaalspoor brengen.
Stagnatie is het geschenk gewikkeld in bedrog terug naar het begin
De geschiedenis herhaalt zich net zo zeker als de menselijke natuur.
Zal gedijen om de vergetelheid te bereiken
De geschiedenis herhaalt zich hopeloos en grondig.
Naar een zeer gruwelijk lot