Insane Clown Posse — Party in the Woods songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Party in the Woods" van Insane Clown Posse.

Songteksten

I’m deep in the woods at night, but I’m not scared
Fact is, I’m part of what’s there
Impared, drunk, I’m feelin' alright
Say «Fuck it"and never go home, we all just might
In the forest, we sleep with the insects
All up in sects, trading respects
Moses couldn’t part a sea of us, baby
With ABK on the stage. Fool, you crazy
We firin' the shot. It’s our time
Even piggies don’t cross our line
Throwin' 40's at the helicopters flyin' above
They lookin' for trouble but findin' nothin' but love
Danger, danger, Shaggy’s on a golf cart, drunk
Up in the woods, a street punk
With 10,000 others, just like me too
Deep in the woods, cries of «Whoop, whoop!»
Crows dancin' in the clouds above
Trees clappin' they branches and showin' us love
These days belong to us!
They belong to us
These days belong to us!
They belong to us
«Hey, who the fuck ate my hot dog?»
Goals get achieved when we in the woods
Kids are conceived when we in the woods
Shit you can’t believe when we in the woods
Wicked Clowns take stage, and they steal your goods?
Fuckin' bullshit! Devil’s henchmen sneakin' in
We got ninjas in the trees, watchin' for thievin'
They get dealt with, and the party continues
We rock in the woods, nothing like in the venues
And look a this hottie’s butt-naked-ass body
Fuckin' under the blankets, our beer breath stankin'
Toss me a cheeseburger. I’ll steal your blunt and peel off
Ran into a tree stump and broke the wheel off
And you real soft, passin' out, you didn’t see Twiztid
They did the fuckin' new shit, and your missed it
In the woods, you can hear the bump all night
We family together, and We’ll Be Alright
Crows dancin' in the clouds above
Trees clappin' they branches and showin' us love
These days belong to us!
They belong to us
These days belong to us!
They belong to us
«Whoop, whoop! Whoop, whoop! Whoop, whoop!»
In the woods at night, find me up in the club
Chaos throughout the forest, nothin' but love
(«Hey, where the fuck are you from?») The loon district
The place where that hatin' bullshit is restricted
Body slams in the woods, slam dancin' in the forest
We become muddalos if the rain pours
So the fuck what? I’m still slappin' this mud-duck butt
It’s all good. I don’t give a fuck what!
Crows dancin' in the clouds above
Trees clappin' they branches and showin' us love
These days belong to us!
They belong to us
These days belong to us!
They belong to us
Crows dancin' in the clouds above
Trees clappin' they branches and showin' us love
These days belong to us!
They belong to us
These days belong to us!
They belong to us
Oh, the stagecoach was a headin' through the mountains
This day they called the Wells Faygo express
The cargo, so I hear, Faygo old-fashioned root beer
The tasty drink with creamy head goodness
«Look out! It’s a holdup! It’s Black Bart!»
«Oh! Save me! For my life I fear!»
«Oh, hush up, gal. It’s that famous drink I want
That case of Faygo old-fashioned root beer»
«Stand where you are
Black Bart, you are through»
So, the stagecoach went on headin' through the mountains
And old Black Bart went off to jail, I hear
The Faygo Kid. Which way did he go? Which way did he go?
He went for Faygo!
«Now's the time for you to go for Faygo old-fashioned root beer
The big one-liter bottle is now on sale at participating grocers»

Songtekstvertaling

Ik Ben ' s nachts diep in het bos, maar ik ben niet bang.
Ik maak deel uit van wat er is.
In de war, dronken, ik voel me goed
Zeg "Fuck it" en ga nooit naar huis.
In het bos slapen we met de insecten.
Alles in sekten, handelsaspecten
Mozes kon geen zee van ons scheiden.
Met ABK op het podium. Idioot, je bent gek.
We schieten. Het is onze tijd.
Zelfs varkens gaan niet over onze lijn.
Gooien ' 40 ' s bij de helikopters vliegen boven
Ze zoeken problemen maar vinden niets anders dan liefde
Gevaar, gevaar, Shaggy zit op een golfkar, dronken
In het bos, een straatschoffie.
Met 10.000 anderen, net als ik.
Diep in het bos, kreten van "Whoop, whoop!»
Kraaien dansen in de wolken boven
Bomen klappin ' ze vertakken en tonen ons liefde
Deze dagen zijn van ons!
Ze zijn van ons.
Deze dagen zijn van ons!
Ze zijn van ons.
Wie heeft mijn hotdog opgegeten?»
Doelen worden bereikt als we in het bos
Kinderen worden verwekt als we in het bos zijn.
Dingen die je niet kunt geloven als we in het bos zijn.
Verdorven Clowns komen het podium op en stelen je spullen?
Gelul. Duivelse handlangers sluipen naar binnen
We hebben ninja ' s in de bomen, die op diefstal letten.
Ze worden behandeld, en de partij gaat verder
We rock in The woods, niets zoals in de locaties
En kijk eens naar het lichaam van deze lekker ding.
Fuckin 'onder de dekens, onze bier adem stankin'
Geef me een cheeseburger. Ik steel je bot en scheel er af.
Rende tegen een boomstronk aan en brak het wiel af.
En jij bent echt zacht, passin' out, je hebt Twiztid niet gezien
Ze hebben de nieuwe shit gedaan en jij hebt het gemist.
In het bos hoor je de hobbel de hele nacht.
We zijn familie en het komt goed.
Kraaien dansen in de wolken boven
Bomen klappin ' ze vertakken en tonen ons liefde
Deze dagen zijn van ons!
Ze zijn van ons.
Deze dagen zijn van ons!
Ze zijn van ons.
"Whoop, whoop! Whoop, whoop! Whoop, whoop!»
In het bos ' s nachts, vind me in de club
Chaos door het hele bos, niets dan liefde
Waar kom je vandaan?") Het district loon
De plek waar die hatende onzin verboden is.
Lichaam slaat in het bos, slam dancin ' in het bos
We worden muddalos als de regen giet
Nou en? Ik sla nog steeds deze mud-duck Kont.
Het is allemaal goed. Het kan me geen reet schelen wat!
Kraaien dansen in de wolken boven
Bomen klappin ' ze vertakken en tonen ons liefde
Deze dagen zijn van ons!
Ze zijn van ons.
Deze dagen zijn van ons!
Ze zijn van ons.
Kraaien dansen in de wolken boven
Bomen klappin ' ze vertakken en tonen ons liefde
Deze dagen zijn van ons!
Ze zijn van ons.
Deze dagen zijn van ons!
Ze zijn van ons.
Oh, de postkoets was een weg door de bergen
Vandaag noemden ze de Wells Faygo express
De lading, heb ik gehoord, Faygo ouderwets limonade.
De smakelijke drank met romige hoofd goedheid
"Kijk uit! Het is een overval! Het is Black Bart!»
"Oh! Red me! Voor mijn leven ben ik bang!»
"Oh, stil, gal. Het is die beroemde drank die Ik wil
Dat geval van Faygo ouderwets limonade.»
"Sta waar je bent
Black Bart, je bent klaar.»
De postkoets ging door de bergen.
En Black Bart ging naar de gevangenis, hoorde ik.
De Faygo Kid. Welke kant ging hij op? Welke kant ging hij op?
Hij ging voor Faygo!
"Nu is het tijd voor jou om te gaan voor Faygo ouderwets limonade
De grote 1 liter fles is nu te koop bij deelnemende kruideniers.»