Insane Clown Posse — Mind of Howard Stern songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Mind of Howard Stern" van Insane Clown Posse.

Songteksten

«People often wonder how two serial killers from Detroit
They call themselves the Insane Clown Posse
Became so rich and famous»
«Now you see here Howard Stern used to work radio in Detroit
Before he became a New York City big shot
Howard and the clowns go way back»
I’m Violent J and I’m certified cold
Straight millionaire 23 years old
Dropped out of school to watch Price is Right
And I strange people at night, hahahahah
Look, everybody knows I’m a killer
Twisted murderer sick drug dealer
Or whatever
I never tried to hide the fact its true
But Howard Stern’s a killer too (What?!)
Listen, I’m chilling at the Neck Chop Bar, right
Where us killers hang out at night
And in walks a man I’ve never seen before
He took the table by the door and signaled for the bartender
With a cold look on his face
I walked up and said «Hey you’re in the wrong place!»
«Only murderers and killers are allowed here coward!»
He grabbed my neck and said
«The name’s Howard»
Damn, it’s Howard Stern the radio star
But this is a murderers only bar, sorry
And don’t tell me you’re a serial killer too
He said «Just between me and you. I’m an axe murderer on my off days, hell»
«I only do the radio thing cause it pays well»
Wow, damn, I never would have guessed
What do you say we go choke some necks? Come on
«So what most folk don’t realize is 10, 15 years ago in Detroit
This Howard character was a axe murderer, plain and simple
Mr. movie book big shot big time was a bad boy
The clowns were the only ones that ever knew this»
Together, we killed about fifty
Until he got a radio job in New York City
Good luck, a hand shake on the curb
Oh, about the killer thing, moms the word
Years later, I’m trying to make it in Hip-Hop
But every damn record that I make is a flop
And here’s Howard’s face everywhere I turn
Movies, books, Stern, Stern, Stern!
Damn! He don’t even know we’s friends anymore
We used to kill people together, oh
And that’s when I called him (ring)
Suppose I go to the press with this killer thing?
«No you wouldn’t, besides you can’t prove me»
Videos, pictures, come on? Home movies
Howard I could take you down and you know this
«What do you want from me?»
Famousness
Put us on your big radio show
And play my LP and tell them you love me
We made a deal next day and he did it
Next thing you know we went gold in a minute (hahha)
And everybody loves ICP
Except the 17 million trying to kill me
It’s all good but the world may never learn
What really goes on in the mind of Howard Stern…

Songtekstvertaling

"Mensen vragen zich vaak af hoe twee seriemoordenaars Uit Detroit
Ze noemen zichzelf de krankzinnige Clown Posse.
Werd zo rijk en beroemd»
"Nu zie je hier Howard Stern werkte vroeger op de radio in Detroit
Voordat hij een New York City big shot werd
Howard en de clowns kennen elkaar al heel lang.»
Ik ben gewelddadig J en ik ben gecertificeerd koud
Hetero miljonair 23 jaar oud
Gestopt met school om naar Price te kijken is goed.
En ik vreemde mensen ' s nachts, hahahahah
Iedereen weet dat ik een moordenaar ben.
Gestoorde moordenaar zieke drugsdealer
Of wat dan ook.
Ik heb nooit geprobeerd het feit te verbergen dat het waar is.
Maar Howard Stern is ook een moordenaar.!)
Luister, ik ben aan het chillen bij de Halsbar.
Waar wij moordenaars ' s nachts rondhangen
En daar komt een man die ik nog nooit eerder heb gezien.
Hij nam de tafel bij de deur en gaf de barman een seintje.
Met een koude blik op zijn gezicht
Ik liep naar boven en zei: "Hé, je bent op de verkeerde plaats!»
"Alleen moordenaars en moordenaars mogen hier komen, lafaard!»
Hij greep mijn nek en zei:
"De naam is Howard»
Verdomme, het is Howard Stern de radioster
Maar dit is een bar alleen voor moordenaars, sorry.
En zeg niet dat je ook een seriemoordenaar bent.
Hij zei: "alleen tussen jou en mij. Ik ben een moordenaar op mijn vrije dagen.»
"Ik doe alleen het radio ding omdat het goed betaalt»
Dat had ik nooit gedacht.
Zullen we wat nekken gaan wurgen? Kom op.
"Dus wat de meeste mensen niet beseffen is 10, 15 jaar geleden in Detroit
Die Howard was een moordenaar.
Mr. movie book big time was een slechte jongen.
De clowns waren de enigen die dit wisten.»
Samen doodden we ongeveer vijftig.
Tot hij een radiobaan kreeg in New York City.
Veel geluk, een handdruk op de stoeprand
Oh, over de moordenaar ding, moeders het woord
Jaren later, probeer ik het te maken in Hip-Hop
Maar elke plaat die ik maak is een flop.
En hier is Howard ' s gezicht overal waar ik me omdraai
Films, boeken, Stern, Stern, Stern!
Verdomme! Hij weet niet eens meer dat we vrienden zijn.
We hebben samen mensen vermoord.
En toen belde ik hem.)
Stel dat ik naar de pers ga met dit moordgedoe?
"Nee, dat zou je niet doen, trouwens je kunt me niet bewijzen»
Video' s, foto ' s, kom op? Homevideo
Howard ik kan je neerhalen en dat Weet je.
"Wat wil je van me?»
Honger
Zet ons op je grote radioshow.
En speel mijn LP en zeg dat je van me houdt
We sloten een deal de volgende dag en hij deed het
Voor je het wist waren we in een minuut goud waard.)
En iedereen houdt van ISP
Behalve de 17 miljoen die me proberen te vermoorden.
Het is allemaal goed, maar de wereld leert het misschien nooit.
Wat er echt omgaat in de geest van Howard Stern…