Inbreeding Rednecks — The Law of Man Betrayed songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Law of Man Betrayed" van Inbreeding Rednecks.

Songteksten

Leaving the everyday life
Enter the original world
Deep roots reunite
Embraced by the ancient
Plugging into the pure
Eating the forbidden fruit
Exploring the mightiest mind
Scorching through the memories unknown
Front seat to the freak show
Abnormal life portrayed
Reveal the truth of ages
The law of man betrayed
Driven beyond comprehension
Obsessed by all obscene
Engulfed in a hail of broken dreams
Senselessly drowned in sin and misery
In sin and misery
Plugging into the pure
Eating the forbidden fruit
Exploring the mightiest mind
Scorching through the memories unknown
Morbid black possessed visions
A plague for all deceased
Suffer the trademark of disharmony
Everything’s burnt to ashes
Driven beyond comprehension
Obsessed by all obscene
Engulfed in a hail of broken dreams
Senselessly drowned in sin and misery
The ecstasy of life is gone
In your bleeding palace
Time for change
Make your move now-
Awakened wisdom
Sets the stage
What they consider normal
I think that’s insane

Songtekstvertaling

Het dagelijks leven verlaten
Enter the original world
Diepe wortels herenigen
Omarmd door de oude
Pluggen in de pure
Het eten van de Verboden Vruchten
De machtigste geest verkennen
Verschroeid door onbekende herinneringen
Voorstoel voor de freakshow
Abnormaal leven geportretteerd
Onthul de eeuwenoude waarheid.
De wet van de mens verraden
Buiten begrip gedreven
Geobsedeerd door alle obscene
Verzwolgen in een regen van gebroken dromen
Zinloos verdronken in zonde en ellende.
In zonde en ellende
Pluggen in de pure
Het eten van de Verboden Vruchten
De machtigste geest verkennen
Verschroeid door onbekende herinneringen
Morbide zwarte bezeten visioenen
Een plaag voor alle overledenen
Lijd het handelsmerk van disharmonie
Alles is tot as verbrand.
Buiten begrip gedreven
Geobsedeerd door alle obscene
Verzwolgen in een regen van gebroken dromen
Zinloos verdronken in zonde en ellende.
De extase van het leven is weg.
In je bloedende paleis
Tijd voor verandering
Doe je zet nu.-
Ontwaakte wijsheid
Stelt de fase in
Wat zij normaal vinden
Ik denk dat dat krankzinnig is.