Inbreeding Rednecks — The Grand Misconception songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Grand Misconception" van Inbreeding Rednecks.

Songteksten

The educated tie you wear
Fits the leading emptiness
In Nothing to believe
A link to catastrophe
Procreation of the wicked
You bring famine and drought
Someday you will Succumb
At the gates of your devastation
With your inbred eyes
You can’t keep disguised
Treachery of mankind
Too late to rewind
world wide web will find
With your inbred eyes
You can’t keep satisfaction
continuing blind
Too the great good
Man could share
The educated tie you wear
Fits the leading emptiness
In Nothing to believe
A link to catastrophe
WAKE UP
You bring famine and drought
Some day you will Succumb
This malicious work
You should have known better
Acknowledge your mistakes
See the pain you transferred.

Songtekstvertaling

De opgeleide stropdas die je draagt
Past bij de leidende leegte
In Nothing to believe
Een verband met catastrofe
Voortplanting van de goddelozen
U brengt hongersnood en droogte
Ooit zul je bezwijken.
Aan de poorten van je verwoesting
Met je inteelt ogen
Je kunt je niet vermommen.
Verraad van de mensheid
Te laat om terug te spoelen
world wide web vindt
Met je inteelt ogen
Je kunt geen voldoening houden.
blind doorgaan
Ook het grote goed
De mens kan delen.
De opgeleide stropdas die je draagt
Past bij de leidende leegte
In Nothing to believe
Een verband met catastrofe
WAKKER
U brengt hongersnood en droogte
Op een dag zul je bezwijken.
Dit kwaadwillige werk
Je had beter moeten weten.
Erken je fouten.
Zie de pijn die je overbracht.