Inbreeding Rednecks — Eyes of Deception songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Eyes of Deception" van Inbreeding Rednecks.

Songteksten

Bow to the two legged demon
Born in a slow death butchery
Breeding them till a painful death
Satisfy the tongue of evil
We kill for the money
Left the body to waste
Serpent of the bleeding ignorant
Fill this world with greed and power
This is the world we represent
We walk around with eyes of deception
Why don’t we have a guilty conscience?
We are the two legged demon
Psychopath with no regrets
He makes them suffer, brutality
Made by the two legged demon
Floods of innocent blood
We are shaped by our thoughts
We become what we think
This is the world we live in
Why don’t we have a guilty conscience?
We kill for money
Its sad but true
Fuck your lies and may our world be doomed
Ripping the skin of the living animals
No mercy only bloody madness
An existing act that should not be
But we still don’t change
Bleeding thoughts trying to fill the emptiness
The gun in your mouth will be the last taste
Of a sick world You helped to create

Songtekstvertaling

Buig voor de tweebenige demon
Geboren in een langzame doodslagerij
Tot een pijnlijke dood.
Bevredig de tong van het kwaad
We moorden voor het geld.
Het lichaam aan het afval achterlaten
Slang van de bloedende onwetende
Vul deze wereld met hebzucht en macht.
Dit is de wereld die we vertegenwoordigen
We lopen rond met ogen van bedrog
Waarom hebben we geen schuldig geweten?
Wij zijn de tweebenige demon
Psychopaat zonder spijt
Hij laat ze lijden, wreedheid.
Gemaakt door de tweebenige demon
Overstromingen van onschuldig bloed
We zijn gevormd door onze gedachten
We worden wat we denken
Dit is de wereld waarin we leven
Waarom hebben we geen schuldig geweten?
We moorden voor geld.
Het is triest maar waar
Rot op met je leugens en moge onze wereld verdoemd zijn.
Het scheuren van de huid van de levende dieren
Geen genade, alleen bloedige waanzin.
Een bestaande wet die niet
Maar we veranderen nog steeds niet.
Bloedende gedachten die de leegte proberen te vullen
Het pistool in je mond zal de laatste smaak zijn.
Van een zieke wereld die je hielp te creëren