Inbreeding Rednecks — Division Wreckage songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Division Wreckage" van Inbreeding Rednecks.

Songteksten

Filthy promises the leaders still make
Indifferent beings touched by insanity
Rules of misery is devastating
Turning this planet into a wreckage
You think you own this piece of land
Like the spoiled vermin you are
A disgrace to mankind, I pity the fool
Your greed, your funeral
Fear the unknown
Spiritualism you despise
Ready to shed blood in the name of God
Another excuse for another abuse
Divided we stand
Suffocating minds
Desperate cry
Circle of Annihilation
You make chaos reign
Cold hearted you rape Mother Nature
Relentless you kill your own kind
Devoured by your poison
Nothing but the devils whores… You Motherfucker!
The disease you speak; just
Another stone in the dirt
You’re doing your job now I’m doing mine
You lead the sheep, like vultures
Parasites hidden in water
Wearing the suit of lies
Signing papers with a wounded hand
I disagree; this is no way to be free
Taking comfort in pills, no more thrills
A dead stare, a brain that doesn’t care
Slave labour and your system is obsolete

Songtekstvertaling

Smerige beloftes die de leiders nog steeds maken
Onverschillige wezens geraakt door krankzinnigheid
De regels van ellende zijn verwoestend.
Deze planeet veranderen in een wrak
Denk je dat je dit stuk land bezit?
Zoals het verwende ongedierte dat je bent.
Een schande voor de mensheid, ik heb medelijden met de dwaas
Je hebzucht, je begrafenis.
Vrees het onbekende.
Spiritualisme dat je veracht
Klaar om bloed te vergieten in de naam van God
Nog een excuus voor een ander misbruik.
Verdeeld staan we
Verstikkende geesten
Wanhopig huilen
Cirkel van vernietiging
Je laat chaos heersen
Koudhartig verkracht je moeder natuur
Meedogenloos vermoord je je eigen soort.
Verslonden door jouw GIF.
Niets dan de duivels hoeren ... jij klootzak!
De ziekte die u spreekt; gewoon
Nog een steen in het zand
Jij doet jouw werk nu doe ik het mijne
Je leidt de schapen, als gieren.
Parasieten verborgen in water
Het dragen van het pak van leugens
Papieren tekenen met een gewonde hand
Ik ben het er niet mee eens, dit is geen manier om vrij te zijn.
Troost zoeken in pillen, geen opwinding meer.
Een dode blik, een brein dat er niets om geeft
Slavenarbeid en je systeem is verouderd.