Inbreeding Rednecks — Defeated Demons? songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Defeated Demons?" van Inbreeding Rednecks.

Songteksten

It has been a long journey of emotions
Infinite cold dark winters
Lying helpless on the ground
Dealing with a shattered heart
Pitch black and sombre thoughts
No hope, no common sense,
Poisoned mind a struggle with-in
That no one else can win
The emptiness isn’t disappearing.
No hands to reach.
It’s getting darker and darker,
No escape in sight.
The liquid numbness is controlling my chaos.
Afraid to face the truth.
Nothing but an empty shell
My trust is now gone with the wind
Am I the one to blame?
In this madman made game
The emptiness isn’t disappearing.
No hands to reach.
It’s getting darker and darker,
No escape in sight.
The liquid numbness is controlling my chaos.
Afraid to face the truth.
Depressed by my darkest fears
The voices wont leave
Time won’t seem to heal the wounds
In my dying soul
Pain is the only real thing
In this fucked up life

Songtekstvertaling

Het was een lange reis van emoties.
Oneindige koude donkere winters
Hulpeloos op de grond liggen
Omgaan met een gebroken hart
Pikzwart en sombere gedachten
Geen hoop, geen gezond verstand.,
Vergiftigde geest een worsteling met-in
Dat niemand anders kan winnen
De leegte verdwijnt niet.
Geen handen te bereiken.
Het wordt donkerder en donkerder.,
Geen ontsnapping in zicht.
De verdoving beheerst mijn chaos.
Bang om de waarheid onder ogen te zien.
Niets dan een lege huls
Mijn vertrouwen is nu weg met de wind
Is het mijn schuld?
In deze gek maakte Wild
De leegte verdwijnt niet.
Geen handen te bereiken.
Het wordt donkerder en donkerder.,
Geen ontsnapping in zicht.
De verdoving beheerst mijn chaos.
Bang om de waarheid onder ogen te zien.
Depressief door mijn donkerste angsten
De stemmen gaan niet weg.
De tijd zal de wonden niet genezen.
In mijn stervende ziel
Pijn is het enige echte.
In dit klote leven