Inbreeding Rednecks — An Observation songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "An Observation" van Inbreeding Rednecks.

Songteksten

I see the trees, calm and wise
I walk the streets, helpless thoughts
Gathered blind, mass hypnosis
I look at the sea, wide and high
I walk the streets, I see them —
Act like sheep
Scared and confused
Ready to follow and fall
I see the devil in their eyes
And he needs a sacrifice
You´ll bleed as you pleased them
Play the game or break the chains
You´re the repeater
I´m the Deleter
This culture lost its true values
In search of the «perfect» life
Condemned the ancient times
Now consuming endless greed
Punished by their own (goddamn) stupidity

Songtekstvertaling

Ik zie de bomen, kalm en wijs
Ik loop op straat, hulpeloze gedachten
Blind verzameld, massahypnose
Ik kijk naar de zee, breed en hoog
Ik loop op straat, ik zie ze. —
Gedraag je als schapen.
Bang en verward
Klaar om te volgen en te vallen
Ik zie de duivel in hun ogen
En hij heeft een offer nodig.
Je zult bloeden zoals je ze beviel.
Speel het spel of breek de kettingen
Jij bent de repeater.
Ik ben de Deleter
Deze cultuur verloor haar ware waarden
Op zoek naar het "perfecte" leven
Hij veroordeelde de vroegere tijden.
Nu consumeer je eindeloze hebzucht.
Gestraft door hun eigen domheid.