In Other Climes — As We Still Fight songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "As We Still Fight" van In Other Climes.

Songteksten

War after war, greed and more greed, a lesson still to be learned
The deeper you dig, darker you see, misunderstanding the changes
Hypocrite by nature, regardless you´re doomed for life
The axe to fall, king no more, you defy as we still fight
Sinners the whole life and saints on the Sundays
Always worshipping a born dead god
Always making the same mistakes, through arrogance
Always eating the same old bullshit, your paranoid circle
And we´ll be alive to piss on your grave
And we´ll be alive to erase your history
And we´ll be alive as we still fight to bring respect to life

Songtekstvertaling

Oorlog na oorlog, hebzucht en nog meer hebzucht, een les die we nog moeten leren.
Hoe dieper je graaft, hoe donkerder je ziet, je begrijpt de veranderingen niet.
Hypocriet van aard, ongeacht je bent gedoemd voor het leven
De bijl om te vallen, koning niet meer, je trotseert terwijl we nog steeds vechten
Zondaars het hele leven en heiligen op zondag
Altijd een geboren dode god aanbidden
Altijd dezelfde fouten maken, door arrogantie.
Altijd dezelfde onzin Eten, jouw paranoïde cirkel.
En we leven nog om op je graf te pissen.
En we leven om je geschiedenis te wissen.
En goed leven als we nog steeds vechten om respect voor het leven te brengen