I Am King — Omega songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Omega" van I Am King.

Songteksten

Do you know who controls the world?
Did you know the stage is set for you and I
And there’s nothing we can do?
You will be forgotten
The sands of time roll on and on
And the power of pyramids go on
And on, and on
The price I paid was great indeed
A love
And a soul
And a family
I hate the eye
Yet here I am
A rebellious slave
With a dollar in my hand
Here I stand
At the end of all things
Where time means nothing
Where the light and darkness
Become one in the same
The time has come to choose your side
To choose who lives and dies
Is there a God
Or just nothingness?
Maybe some judgment is what we need
To kill our self righteousness
Or maybe it wouldn’t be
So bad to sink into a sea of nothingness
As sure as the seasons come and go
They will come to carry us home
To a place where lies are truth
To a place where the minds of our youth
Are not their own
Here I stand
At the end of all things
Where time means nothing
Where the light and darkness
Become one in the same
Pray to your God
Prepare your heart
Omega comes at dawn
Hidden kings tear us apart
(Tear us apart)
Love will die
With no tears in our eyes
So choose your side as the skies open wide
Reign of fire
We’ve reached the end
Nothing will ever be the same again…
Here I stand
At the end of all things
Where time means nothing
Here I stand
At the end of all things
Where time means nothing
Where the light and darkness
Become one…

Songtekstvertaling

Weet je wie de wereld beheerst?
Wist je dat het podium klaar is voor jou en mij?
En er is niets wat we kunnen doen?
Je zult vergeten worden.
The sands of time roll on and on
En de kracht van Piramiden gaat door
En op, en op
De prijs die ik betaalde was inderdaad geweldig.
Liefde
En een ziel
En een gezin
Ik haat het oog.
Toch ben ik hier
Een opstandige slaaf
Met een dollar in mijn hand
Hier sta ik
Aan het einde van alle dingen
Waar tijd niets betekent
Waar het licht en de duisternis
Word één in hetzelfde
De tijd is gekomen om jouw kant te kiezen.
Om te kiezen wie leeft en sterft
Is er een God?
Of gewoon het niets?
Misschien hebben we een oordeel nodig.
Om onze eigen gerechtigheid te doden.
Of misschien niet.
Zo slecht om te zinken in een zee van het niets
Zo zeker als de seizoenen komen en gaan
Ze komen ons naar huis dragen.
Naar een plek waar leugens waarheid zijn
Naar een plek waar de geesten van onze jeugd
Zijn niet hun eigen
Hier sta ik
Aan het einde van alle dingen
Waar tijd niets betekent
Waar het licht en de duisternis
Word één in hetzelfde
Bid tot je God.
Bereid je hart voor.
Omega komt bij dageraad.
Verborgen koningen verscheuren ons.
(Verscheur ons uit elkaar)
Liefde zal sterven.
Zonder tranen in onze ogen
Kies dus jouw kant als de hemel wijd open gaat
Bewind van vuur
We hebben het einde bereikt.
Niets zal ooit meer hetzelfde zijn.…
Hier sta ik
Aan het einde van alle dingen
Waar tijd niets betekent
Hier sta ik
Aan het einde van alle dingen
Waar tijd niets betekent
Waar het licht en de duisternis
Word een…