Howe Gelb — Felonious songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Felonious" van Howe Gelb.

Songteksten

Well, the piano’s stealing Lou Reed licks
Licks that he probably stole
I wish they were Duke Ellington’s
Like a wish we never could
The tongue is talking like Lou now
Like it had no choice or nothing else to do now
I wish it would wag like Kerouac
I wish we’d never feel blue now
Well, a friend who died for three minutes said
«There really is a light at the end of the tunnel when you’re dead
But it’s a tunnel you can’t run toward
Because the tunnel is, the size of head»
The piano’s still stealing Lou Reed licks
Licks he probably stole
I’d rather them Thelonious'
I’d rather we’d never get old

Songtekstvertaling

Nou, de piano steelt Lou Reed likken
Likt die hij waarschijnlijk gestolen heeft.
Ik wou dat ze van Duke Ellington waren.
Als een wens die we nooit konden
De tong praat nu als Lou.
Alsof het geen keus had of niets anders te doen had.
Ik wou dat het zo kwispelde als Kerouac.
Ik wou dat we ons nu nooit blauw zouden voelen.
Nou, een vriend die drie minuten stierf zei
"Er is echt een licht aan het einde van de tunnel als je dood bent
Maar het is een tunnel waar je niet naar toe kunt rennen.
Want de tunnel is, de grootte van het hoofd»
De piano steelt nog steeds Lou Reed likken.
Likt hij waarschijnlijk gestolen
Ik heb liever dat ze Thelonious zijn.
Ik heb liever dat we nooit oud worden.