Horslips — King of Morning, Queen of Day songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "King of Morning, Queen of Day" van Horslips.

Songteksten

With your face to the wind
You’re beginning to think of a new life
And you pull tight your cloak 'round your throat
And the wind seems to sing
Though we’re both on the run from a place in the sun and it’s raining
And there’s strangers and dangers and darkness
We’re still going to win
So don’t you cry, don’t you fear
Wipe away each lonely tear
If I were king of morning and you were queen of day
We’d love all summer long together
Love would find a way
If I were king of evening and you were queen of night
We’d pass the time in pleasure
We’d love until the morning light
If I were king of morning and you were queen of day
You would love me
As the rain starts to fall, I recall how it was
In the good times
When the sun seemed to shine
And the wine was a gift from above
But I know that the day’s on the way
And it’s bringing the sunshine
So sing me a song, make it long
Make it all about love

Songtekstvertaling

Met je gezicht naar de wind
Je begint aan een nieuw leven te denken.
En je trekt je mantel strak om je keel.
En de wind schijnt te zingen
Hoewel we allebei op de vlucht zijn voor een plek in de zon en het regent
En er zijn vreemden en gevaren en duisternis
We gaan nog steeds winnen.
Dus huil niet, wees niet bang
Veeg elke eenzame traan weg
Als ik de koning van de morgen was en jij de koningin van de dag.
We zouden de hele zomer samen willen
Liefde zou een manier vinden
Als ik koning van de avond was en jij koningin van de nacht
We zouden de tijd in plezier doorbrengen
We houden van tot het ochtendlicht
Als ik de koning van de morgen was en jij de koningin van de dag.
Je zou van me houden.
Als de regen begint te vallen, herinner ik me hoe het was.
In de goede tijden
Toen de zon scheen
En de wijn was een geschenk van boven.
Maar ik weet dat de dag op komst is.
En het brengt de zon
Dus zing een lied voor me, maak het lang
Maak het allemaal over liefde