Hey Hey My My — The Next Bar songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Next Bar" van Hey Hey My My.

Songteksten

I, I, I want to go with you downtown
I, I, I want to drink till I can’t lie
Why, I, I have the face on the ground
Why, I, I want to drink till you’ll smile
Do you see me (do you see me)
As I’m pretending to be
One for you, one for me,
To The Next Bar we’ll be free
(repeat)
I, I, I don’t want to be with everyone
I, I, I’m gonna go with you downtown
Why, I, I did god make you so fine
Why, I, I do you make me so blind
Do you see me (do you see me)
As I’m pretending to be
One for you, one for me,
To The Next Bar we’ll be free
(repeat)

Songtekstvertaling

Ik wil met je mee naar het centrum.
Ik wil drinken tot ik niet kan liegen.
Ik heb het gezicht op de grond.
Ik wil drinken tot je lacht.
Zie je me?)
Zoals ik doe alsof
Eén voor jou, één voor mij. ,
Naar de volgende Bar zullen we vrij zijn.
(herhalen)
Ik wil niet bij iedereen zijn.
Ik ga met je mee naar het centrum.
God heeft je zo mooi gemaakt.
Je maakt me zo blind.
Zie je me?)
Zoals ik doe alsof
Eén voor jou, één voor mij. ,
Naar de volgende Bar zullen we vrij zijn.
(herhalen)