Hannah Marcus — Stripdarts songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Stripdarts" van Hannah Marcus.

Songteksten

When you got clean you took your loot
And sunk it into dragon fruit
You sunk it into dragon fruit
So now you have to become a desert farmer
You cover up the rows with tarps
So let the brutal sun won’t scorch their tender hearts
This desert heat is like a knife
It cuts right through the layers of your life
And in this desert there’s a bar
Where every afternoon they all play strip darts
I see you in the corner drinking water
Hey, I’m sorry that I read your diary
But you sure loved that girl it seemed to me
The things I read, the things you said
I never even said
I never even said
I never ever said to no one
But just when you think your love’s in vain
Look out here comes the desert rain
Look out here it comes

Songtekstvertaling

Toen je clean werd, nam je je buit mee.
En verzonk het in draken fruit
Je hebt het tot drakenvrucht laten zinken.
Dus nu moet je een woestijn boer worden.
Je bedekt de rijen met zeil.
Dus laat de brute zon hun tedere harten niet verschroeien.
Deze woestijnhitte is als een mes.
Het snijdt dwars door de lagen van je leven.
En in deze woestijn is er een bar
Waar ze elke middag strip darts spelen.
Ik zie je in de hoek water drinken.
Het spijt me dat ik je dagboek heb gelezen.
Maar je hield echt van dat meisje.
De dingen die ik lees, de dingen die je zei
Dat heb ik nooit gezegd.
Dat heb ik nooit gezegd.
Ik heb nooit tegen niemand gezegd
Maar net als je denkt dat je liefde voor niets is
Kijk hier komt de woestijnregen
Kijk uit, daar komt het.