Hannah Marcus — Fake and Pretty songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Fake and Pretty" van Hannah Marcus.

Songteksten

On the plane
How much pain
We sing our trinkets
Lost in the sauce
Feelings uneven
Strange obligation
Thy will or mine
Recessive eyes
Say I want
I wanna be held
But now I’m in a rock band
Duty free
Liminal
Luminous
Luminality
Say I’ll be
The magic shell
I’ll be the ruby slippers
I’ll be the thing
In your dreams
The thing that takes you back
To black and white
I’ll be your shoe
That serves up your champagne
I’ll be the shining stone
I’ll be transparent bone
I’ll be the two in one
I’ll be what you step on
I’ll be the talisman
I’ll be not even quite human
I’ll disappear when you get home
When you get home
At work in the land
Of the in-between
I’ll be the passenger ferry
Fake and pretty
I’ll remember the place
From which you were thrown
I’ll tend to walk alone
I’ll hate the power of my own eyes
I’ll hate the power of words
I’ll hate the power
I’ll lose everything I own
I’ll be your troublemaker
I’ll be your sweet-bitter
I’ll be the ruby slippers
I’ll be the thing in your dreams
The thing that takes you back
To glorious black and white
I’ll be the shoe
That serves up your champagne
I’ll be the shining stone
I’ll be transparent bone
I’ll be the two in one
I’ll be what you step on
I’ll be the talisman
I’ll be not even quite human

Songtekstvertaling

In het vliegtuig
Hoeveel pijn
We zingen onze snuisterijen
Verloren in de saus
Gevoelens ongelijk
Vreemde verplichting
Uw wil of de mijne
Recessieve ogen
Zeg dat Ik wil
Ik wil vastgehouden worden.
Maar nu zit ik in een rockband.
Vrij van rechten
Liminal
Licht
Luminaliteit
Zeg dat Ik zal zijn.
De magische schelp
Ik zal de robijnen pantoffels zijn.
Ik zal het ding zijn
In je dromen
Het ding dat je terug neemt
Op zwart en Wit
Ik zal je schoen zijn.
Dat serveert uw champagne
Ik zal de stralende steen zijn
Ik zal transparant bot zijn.
Ik ben de twee in één.
Ik zal zijn waar je op stapt
Ik ben de talisman.
Ik zal niet eens menselijk zijn.
Ik verdwijn als je thuiskomt.
Als je thuis komt
Op het werk in het land
Van de tussen
Ik ben de passagiersveerboot.
Nep en mooi
Ik zal me de plek herinneren.
Waaruit jij bent geworpen
Ik loop wel alleen.
Ik haat de kracht van mijn eigen ogen.
Ik haat de kracht van woorden.
Ik haat de macht.
Ik verlies alles wat ik bezit.
Ik zal je onruststoker zijn.
Ik zal je zoet-bitter zijn.
Ik zal de robijnen pantoffels zijn.
Ik zal het ding zijn in je dromen
Het ding dat je terug neemt
Op glorieus Zwart en Wit
Ik zal de schoen zijn.
Dat serveert uw champagne
Ik zal de stralende steen zijn
Ik zal transparant bot zijn.
Ik ben de twee in één.
Ik zal zijn waar je op stapt
Ik ben de talisman.
Ik zal niet eens menselijk zijn.