Hannah Marcus — Canon songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Canon" van Hannah Marcus.

Songteksten

If not a fig tree
There are rhizomes
If not rhizomes
There are tubers
If not tubers
There are succulents
If not succulents
Wildflowers
And above these there are birds
There are perching birds
There are warblers
There are raptors
There are ducks
There are arctic species
And these whirl above oil derricks
On their migratory journeys like tornados

Songtekstvertaling

Als het geen vijgenboom is
Er zijn wortelstokken
Indien niet wortelstokken
Er zijn knollen.
Zo niet knollen
Er zijn succulents
Indien niet bezwijkt
Wilde bloemen
En daarboven zijn vogels.
Er zijn perchende vogels.
Er zijn warblers.
Er zijn raptors
Er zijn eenden
Er zijn Arctische soorten
En deze draaikolk boven de boortorens
Op hun trekkende reizen als tornado ' s