Hamerex — The Night of Samhain songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Night of Samhain" van Hamerex.

Songteksten

Look into those eyes divine
The night of Samhain has arrived
As he rises up from his unmarked grave
Cast aside the one you praise
Fear is coming through the night
The flickering of candlelight
His silhouette spread across the land
‘Til he reaches his journeys end
The night of Samhain, The night of Samhain
The night of Samhain, The night of Samhain
Fear rushes through my mind
Before temptation has chance to fly
As emotions snatch us from the flight
Takes us back to his embrace
Steal my eyes, take my face
Walk alone through autumns grace
He’s the devils toy not out of place
Masked behind the human race
The night of Samhain, The night of Samhain
The night of Samhain, The night of Samhain
Life is the key to all
Halloween on crimson soil
The bone fires burn on through the night
The wandering dead have an altar spread
Souls no longer drift alone
Tethered to the beast who roams
His limitations are seen by all
Lured away from what you know
The night of Samhain, The night of Samhain
The night of Samhain, The night of Samhain
Walk alone in this desolate place
And I see the full moon rising
Walking through the darkened space
As I feel the trees untwining
Look into those devils eyes
As the stars they start to brighten
Part the clouds and watch the sky
As the signs align again
Emptiness inside me
And I can’t believe the things I see
Can’t belong where I don’t believe
And I feel temptation come to pass
All alone in the midnight sun
Snap of twigs and you fail to run
Hush of silence running through the black abyss
Broken trees, fallen grass
Feel the tension you can’t surpass
In the distance voices draw me nearer
Like a force pulling me
Towards the parting trees
And the midnight hour is drawing to its end
Listen to the ritual
Sacrifice the goat laid bare
Spill the blood and let it fall onto the soil
In the night watch the flames rise
As the darkness consumes all
And the fear is growing ever higher
Don’t belong where I stand
Samhain will come to an end
And the harvest will come for another year

Songtekstvertaling

Kijk in die ogen, goddelijk.
De nacht van Samhain is aangekomen
Als hij opstaat uit zijn ongemarkeerde graf
Werp degene opzij die je prijst.
Angst komt door de nacht
Het flikkeren van kaarslicht
Zijn silhouet verspreid over het land
Tot hij zijn reis beëindigt
De nacht van Samhain, de nacht van Samhain
De nacht van Samhain, de nacht van Samhain
Angst stroomt door mijn hoofd
Voordat de verleiding de kans heeft om te vliegen
Als emoties ons van de vlucht halen
Brengt ons terug naar zijn omhelzing
Steel mijn ogen, neem mijn gezicht
Wandel alleen door de herfstnacht
Hij is de devils toy not out of place
Gemaskerd achter het menselijk ras
De nacht van Samhain, de nacht van Samhain
De nacht van Samhain, de nacht van Samhain
Het leven is de sleutel voor iedereen
Halloween op karmozijnrode grond
De botvuren branden door de nacht
De zwervende doden hebben een altaar verspreid.
Zielen drijven niet langer alleen
Vastgebonden aan het beest dat zwerft
Zijn beperkingen worden door iedereen gezien.
Weggelokt van wat je weet
De nacht van Samhain, de nacht van Samhain
De nacht van Samhain, de nacht van Samhain
Loop alleen in deze verlaten plek.
En ik zie de volle maan opkomen
Wandelen door de donkere ruimte
Als ik de bomen voel ontrafelen
Kijk in die duivels ogen
Als de sterren beginnen op te fleuren
Deel de wolken en kijk naar de hemel
Als de tekens weer uitlijnen
Leegte in mij
En ik kan niet geloven wat ik zie
Kan niet waar ik niet geloof
And I feel temptation come to pass
Helemaal alleen in de nachtzon
Snap van twijgjes en je loopt niet
Stilte in de zwarte afgrond
Gebroken bomen, gevallen gras
Voel de spanning die je niet kunt overstijgen
In de verte komen stemmen dichterbij.
Als een kracht die me trekt
Naar de scheidende bomen.
En het middernacht uur nadert zijn einde
Luister naar het ritueel.
Offer de geit bloot
Vergiet het bloed en laat het op de grond vallen.
In de nacht kijk hoe de vlammen opkomen
Als de duisternis alles verteert
En de angst wordt steeds groter
Hoor niet thuis waar ik sta.
Samhain zal ten einde komen
En de oogst zal nog een jaar duren.