Hamerex — The Extremist songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Extremist" van Hamerex.

Songteksten

Through the Garden I have walked
A shadow unto men
Zealots come and gone are nothing
Nothing next to them
Look into those devils eyes.
See those pearly whites divine
In the dark he waits for you
The life you lead he abhors
In the dark he waits for you
New disciples I call forth
Defiance I have taught
From the creed that I know
Corruption I have brought
Look into those devils eyes
See those pearly whites divine
In the dark he waits for you
The life you lead he abhors
Promises of glory to those
That have served me well
If only they knew that
There’s no heaven only hell
And I’ll hunt you, in your mind
And I’ll save you, just this time
And I’ll hurt you, till you bleed
And I’ll see you, bow to me
Behold the life after, holocaust
Don’t turn back to him
And I’ll hunt you, from your mind
I won’t save you, not this time.
And I’ll hurt you, till you see
There’s no escaping; from me.
Behold the life after, holocaust
Don’t turn back to him.

Songtekstvertaling

Door de tuin heb ik gewandeld
Een schaduw voor de mensen
Zeloten komen en gaan zijn niets.
Niets naast hen.
Kijk in die duivels ogen.
Zie die parelwitten goddelijk
In het donker wacht hij op je.
Het leven dat jij leidt verafschuwt hij.
In het donker wacht hij op je.
Nieuwe discipelen roep ik op
Defiance heb ik geleerd
Van de geloofsbelijdenis die ik ken
Corruptie heb ik gebracht
Kijk in die duivels ogen
Zie die parelwitten goddelijk
In het donker wacht hij op je.
Het leven dat jij leidt verafschuwt hij.
Beloften van glorie aan hen
Dat heeft me goed gediend.
Als ze dat maar wisten.
Er is geen hemel alleen hel
En Ik zal op je jagen, in je gedachten.
En Ik zal je redden, alleen deze keer.
En Ik zal je pijn doen, tot je bloedt.
En ik zie je, buig voor me
Aanschouw het leven na de holocaust.
Keer niet terug naar hem.
En Ik zal op je jagen, vanuit je gedachten.
Ik zal je deze keer niet redden.
En Ik zal je pijn doen, tot je ziet
Je kunt niet ontsnappen, van mij.
Aanschouw het leven na de holocaust.
Keer niet terug naar hem.