Hamerex — Inferno songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Inferno" van Hamerex.

Songteksten

Descend into the nine
The circles they surround the lake
Made of ice not fire
Passed gluttony, hate and liars
The River Styx I cross
With Charons head leading the way
The Devil’s laughing at me constantly
With Beatrice by his side
Fire, is rising
Flames, consume within
Fire, the things I cannot describe
Before my very eyes
I can’t believe it
But I can feel it
This is the end I know the Lord won’t compromise
Virgil awaits for me
Provides the path through Lust and Greed
Twisted souls are tortured
Forevermore, no salvation
The Rivers of Boiling Blood
They flow with screams while all around
The fire’s burning bright constantly
Never turn out the light
Fire, is rising
Flames, consume within
Fire, the things I cannot describe
Before my very eyes
I can’t believe it
But I can feel it
This is the end I know the Lord won’t compromise
I can’t believe it
But I can feel it
This is the end I know the Lord won’t compromise
I can’t appease the Lord of my suffering
I can’t appease the Lord of my suffering
I can’t appease the Lord of my suffering
I can’t appease the Lord of my suffering
I can’t believe the things that I am seeing
My infidelity caused this situation
Please take my life for all of her suffering
My love Beatrice please forgive me
I can’t believe it
But I can feel it
This is the end I know the Lord won’t compromise
I can’t believe it
But I can feel it
The comedy I know the Lord won’t compromise
Oh no the Lord won’t compromise
No your God he won’t compromise

Songtekstvertaling

Daal af in de negen
De cirkels rondom het meer.
Gemaakt van ijs, niet van vuur.
Voorbij gulzigheid, haat en leugenaars
De rivier Styx I cross
Met de Charons voorop
De duivel lacht me constant uit.
Met Beatrice aan zijn zijde.
Het vuur stijgt.
Vlammen, verteren van binnen
Vuur, de dingen die ik niet kan beschrijven
Voor mijn ogen
Ik kan het niet geloven.
Maar ik voel het.
Dit is het einde Ik weet dat de Heer geen compromis zal sluiten
Virgil wacht op me.
Biedt het pad door Lust en hebzucht
Verwrongen zielen worden gemarteld.
Voor altijd, geen redding
De rivieren van kokend bloed
Ze stromen met geschreeuw terwijl ze overal zijn.
Het vuur brandt constant.
Doe nooit het licht uit.
Het vuur stijgt.
Vlammen, verteren van binnen
Vuur, de dingen die ik niet kan beschrijven
Voor mijn ogen
Ik kan het niet geloven.
Maar ik voel het.
Dit is het einde Ik weet dat de Heer geen compromis zal sluiten
Ik kan het niet geloven.
Maar ik voel het.
Dit is het einde Ik weet dat de Heer geen compromis zal sluiten
Ik kan de Heer van mijn lijden niet sussen.
Ik kan de Heer van mijn lijden niet sussen.
Ik kan de Heer van mijn lijden niet sussen.
Ik kan de Heer van mijn lijden niet sussen.
Ik kan niet geloven wat ik zie.
Mijn ontrouw veroorzaakte deze situatie.
Neem alsjeblieft mijn leven voor al haar lijden.
Mijn lief Beatrice vergeef me alsjeblieft
Ik kan het niet geloven.
Maar ik voel het.
Dit is het einde Ik weet dat de Heer geen compromis zal sluiten
Ik kan het niet geloven.
Maar ik voel het.
De komedie die ik ken zal de Heer niet compromitteren
Oh nee, de Heer zal geen compromis sluiten
Nee, jouw God, Hij zal geen compromis sluiten.