Halfway To The Moon — The Sleeper songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Sleeper" van Halfway To The Moon.

Songteksten

Alone alone is what you are
A focused man with a mindless cause
You’re empty, you are broken
To say that you’re unstable would be understated
The company you keep has kept you medicated well enough to forget who you are
And conceal this monster I’ve become
Danger! Danger!
What’s your purpose here?
Have you come to take my mind away, so I won’t know?
Caution, caution
Pain is mixed with fear
Has it come to take my mind away, so I won’t know?
To all the ones I’ve left behind, ignored, and said I’m sorry
Can you forgive the things I’ve done?
I hurt the closest people to me
You saw the awful thing I was
I can’t promise the smoke will never blow this way again
But I can tell you the fire brings a beginning to this end
I’m not perfect, I’m not quick
But I have so much more than this
I will walk away
Danger! Danger!
What’s your purpose here?
Have you come to take my mind away, so I won’t know?
Caution, caution
Pain is mixed with fear
Has it come to take my mind away, so I won’t know?
And I have danced around, but it has hit me, it has hit me in my sleep
I have danced around, but it has hit me, it has it me
…and now it’s all gone to my head

Songtekstvertaling

Alleen is wat je bent.
Een gefocust man met een hersenloze oorzaak
Je bent leeg, je bent gebroken.
Om te zeggen dat je onstabiel bent zou onderschat zijn.
Het gezelschap dat je houdt heeft je goed genoeg gemedicineerd om te vergeten wie je bent.
En dit monster verbergen dat ik ben geworden
Gevaar! Gevaar!
Wat is je doel hier?
Ben je gekomen om mijn gedachten weg te nemen, zodat ik het niet weet?
Let op, let op
Pijn wordt gemengd met angst
Is het gekomen om mijn gedachten weg te nemen, zodat ik het niet weet?
Aan iedereen die ik heb achtergelaten, genegeerd, en zei dat het me spijt.
Kun je me vergeven wat ik heb gedaan?
Ik heb de mensen die het dichtst bij me staan pijn gedaan.
Je zag het vreselijke wat ik was.
Ik kan niet beloven dat de rook nooit meer zo zal blazen.
Maar ik kan je vertellen dat het vuur een begin aan dit einde brengt.
Ik ben niet perfect, Ik ben niet snel.
Maar ik heb zoveel meer dan dit.
Ik zal weglopen.
Gevaar! Gevaar!
Wat is je doel hier?
Ben je gekomen om mijn gedachten weg te nemen, zodat ik het niet weet?
Let op, let op
Pijn wordt gemengd met angst
Is het gekomen om mijn gedachten weg te nemen, zodat ik het niet weet?
En ik heb rond gedanst, maar het heeft me geraakt, het heeft me geraakt in mijn slaap
Ik heb rond gedanst, maar het heeft me geraakt, het heeft me
...en nu is het allemaal naar mijn hoofd gestegen