Gwydion — Womb of Fire songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Womb of Fire" van Gwydion.

Songteksten

The immense front of water
disintegrates over the rocks
The raged sea rises, it bends,
and explodes delivering its foam
Iodized, scents of sea suppress
the yells which announce
A new life, boundless life
Destroy that barrier
Which keeps you in isolation
Follow the breeze,
let it guide your path
Organic combination of stardust
Chaos masked as order
Divine disciplined mass of cells
Gasp for air one first time
Newborn, be fed!
Far inside the guts of destiny (revolving)
He bears the fate of a warrior!
There’s nothing to deny!
Bandua GodFather guide his path
May cover our foes with a burning wrath
How you’ll survive? A mystery!
Fulfilled will be this prophecy!
Fire, it burns like fire… The womb unveils
Smell up the snow dear child
Inhale, feed up from what thin air provides
Exhale, let shallow breathing flow…
Bandua GodFather guide his path
May cover our foes with a burning wrath
How you’ll survive? A mystery!
Fulfilled will be this prophecy!
Water is your element
And even tough thirst is what makes you move
It’s in fire that your vision will come true
Yell, Yell, to Life!

Songtekstvertaling

De immense voorkant van het water
valt uiteen over de rotsen.
De ragede zee stijgt op en buigt.,
en explodeert met schuim.
Geuren van zee onderdrukken.
de schreeuwen die aankondigen
Een nieuw leven, grenzeloos leven
Vernietig die barrière.
Wat je in isolatie houdt.
Volg de wind,
laat het je pad leiden
Organische combinatie van stardust
Chaos gemaskerd als orde
Goddelijke gedisciplineerde massa cellen
Een eerste keer naar lucht snakken
Pasgeborene, word gevoed!
Ver in de ingewanden van het lot.)
Hij draagt het lot van een krijger.
Er valt niets te ontkennen!
Bandua GodFather leidt zijn pad
Moge onze vijanden met een brandende toorn bedekken
Hoe overleef je het? Een mysterie.
Deze profetie zal vervuld worden.
Vuur, het brandt als vuur... de baarmoeder onthult
Ruik de sneeuw lieve kind
Adem in, voed je met de lucht.
Adem uit, laat ondiepe ademhaling stromen…
Bandua GodFather leidt zijn pad
Moge onze vijanden met een brandende toorn bedekken
Hoe overleef je het? Een mysterie.
Deze profetie zal vervuld worden.
Water is je element
En zelfs zware dorst doet je bewegen.
Het is in vuur dat je visioen uitkomt.
Schreeuw, schreeuw, tot leven!