Gwydion — Veteran songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Veteran" van Gwydion.

Songteksten

The last to fall, the first to call
Veteran! Veteran!
Founder of cities, protector of lands
Veteran! Veteran!
Ode to longevity, ambassador of survival
Veteran
Compelled by reflections of life
Perceive its equations as a whole
Made a warrior by his own merit
Built on the foundation of limitless audacity!
Passion for discovery, knowledge and control
Repelled infesting turbans,
driven by feverous cross
This is the story of our land!
This is the tale of a veteran!
Deeply lined farsighted eyes
Pierce, through convincing lies
And if he’s told to believe in them
He outlines a cynical smile
Born early, a premature child
Keen to war (no baby cries)
Ready to confront the raging vile
In his crusade for independence
Veteran! Veteran!
From mountain peaks to vast shores and seas
He wrote his fate
Led armies towards their native soil
From mountain peaks to vast shores and seas
He wrote his fate
Drove sultans to their native soil
Wake up from your well deserved rest
Concealed for eras
Dire threats have erupted
From below a perverse mantle
Not stirred by weapons of wood and steel
That you know only too well
But by greed, ignorance
And delirious cravings
Veteran
People are demoralized, helpless
Veteran
Raise a flag, lead the way
Summon your unshakable determination
Remember who you are
All the challenges you overcame
Although the flesh may have softened
Your bones will never break
And they’ll beat the test of time
And resist until the end!
Veteran fight once more
Resist until the end!
Lead the way, raise a flag
Resist until the end!

Songtekstvertaling

De laatste die viel, de eerste die belde.
Veteraan! Veteraan!
Stichter van steden, beschermer van land
Veteraan! Veteraan!
Ode aan lang leven, ambassadeur van overleving
Veteraan
Gedwongen door reflecties van het leven
Neem zijn vergelijkingen als één geheel waar
Een krijger gemaakt door zijn eigen verdienste.
Gebouwd op de basis van onbegrensde brutaliteit!
Passie voor ontdekking, kennis en controle
Afweerstraalturbines,
gedreven door koortsig kruis
Dit is het verhaal van ons land!
Dit is het verhaal van een veteraan!
Diepgevroren ogen
Pierce, door overtuigende leugens
En als hem verteld wordt in hen te geloven
Hij schetst een cynische glimlach.
Vroeg geboren, een prematuur kind
Keen to war (no baby cries)
Klaar om de razende verachtelijke te confronteren
In zijn kruistocht voor onafhankelijkheid
Veteraan! Veteraan!
Van bergtoppen tot uitgestrekte kusten en zeeën
Hij schreef zijn lot
Leidde legers naar hun eigen bodem
Van bergtoppen tot uitgestrekte kusten en zeeën
Hij schreef zijn lot
Dreven sultans naar hun geboortegrond
Word wakker van je welverdiende rust.
Verborgen voor gum
Er zijn ernstige bedreigingen uitgebroken.
Van onder een perverse mantel
Niet geroerd door wapens van hout of Van Staal
Dat Weet je maar al te goed.
Maar door hebzucht, onwetendheid
En ijlend verlangen.
Veteraan
Mensen zijn gedemoraliseerd, hulpeloos
Veteraan
Hijs een vlag, leid de weg
Roep je onwrikbare vastberadenheid op.
Onthoud wie je bent.
Alle uitdagingen die je overwon
Hoewel het vlees zacht kan zijn geworden
Je botten zullen nooit breken.
En ze zullen de test van de tijd verslaan
En verzet je tot het einde!
Weer een veteranengevecht.
Verzet je tot het einde!
Leid de weg, hijs de vlag
Verzet je tot het einde!