Gwydion — Trail to a New Land songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Trail to a New Land" van Gwydion.

Songteksten

Gulls harsh singing greets the day
Marvelous chant of shores!
Vicious storms, dry food scurvied mouth
First time in months, left behind at last
Living close to the concept of infinity
Time’s progression is dim and slow
The purpose: to chase a new world
Expand the windows of our tiny home
Minstrel’s delight, song of the daring souls
A madman’s dream, a test to our fate
Outraged waves throw spent men overboard
Blistered hands grasp worn drenched ropes
You can’t see in this paradise
Without handshakiing hell first
We travel, in a permanent motion
Guided by stars and planets alone
But to where?
Judging by these charts,
we achieved the emptiness!
End of all things, the greatest of falls!
What is hidden beyond?
Which secrets to unfold?
A legend to rise, grow and form,
to last for eternity!
Thus we find the trail
to this new unclaimed land
Redefine the landscapes of the earth
Draw deserts, cliffs, mountains and plains
A veil was lifted, letting rays of light go through
Mark of ownership, unrolled exuberant banner
Twisting wildly under the fury of the wind
Collect the fruits of your bold charges
Sunken ships shall not rest in vain
Bloat the decks with spice and gold
Fulfill the hunger of a new empire!
Bathe in glory, defier of death!
Trick the elements, perils and succeed!
This day others should not forget!
Request a chapter in the annals of history!
Minstrel’s delight, song of the daring souls
A madman’s dream, a test to our fate
Outraged waves throw spent men overboard
Blistered hands grasp worn drenched ropes

Songtekstvertaling

Meeuwen zingen groetjes de dag
Prachtig lied van de kust!
Hevige stormen, droog voedsel schurft de mond
Eerste keer in maanden, eindelijk achtergelaten
Leven dicht bij het concept van oneindigheid
De voortgang van de tijd is zwak en traag
Het doel: een nieuwe wereld najagen
Breid de ramen van ons kleine huis uit
Minstreels delight, song of the daring souls
De droom van een gek, een test voor ons lot
Woeste golven gooien de uitgeputte mannen overboord.
Geblisterde handen grijpen Versleten doorweekte touwen
Je kunt niet zien in dit paradijs.
Zonder de hel eerst met de hand te maken.
We reizen, in een permanente beweging
Geleid door sterren en planeten alleen al
Maar waarheen?
Te oordelen naar deze grafieken,
we hebben de leegte bereikt!
Einde van alle dingen, de grootste van de vallen!
Wat is er verborgen achter?
Welke geheimen te ontvouwen?
Een legende om op te staan, te groeien en te vormen,
voor eeuwig.
Zo vinden we het pad
naar dit nieuwe niet opgeëiste land
Herdefiniëren van de landschappen van de aarde
Woestijnen, kliffen, bergen en vlakten tekenen
Er werd een sluier opgetild, die lichtstralen door liet gaan.
Eigendomsmarkering, ongebreideld banner
Kronkelend onder de woede van de wind
Verzamel de vruchten van uw stoutmoedige beschuldigingen.
Gezonken schepen zullen niet tevergeefs rusten.
Het dek opzwellen met kruid en goud
Vervul de honger van een nieuw rijk!
Baad in glorie, defier van de dood!
Trick de elementen, gevaar en succes!
Deze dag mogen anderen niet vergeten!
Verzoek om een hoofdstuk in de annalen van de geschiedenis!
Minstreels delight, song of the daring souls
De droom van een gek, een test voor ons lot
Woeste golven gooien de uitgeputte mannen overboord.
Geblisterde handen grijpen Versleten doorweekte touwen