Gwydion — Path of Shadows songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Path of Shadows" van Gwydion.

Songteksten

A stream of blood flows by breaches among the skin
Life drifts away, departing from this physical host
And it’s so hard to resist the call
Letting go, succumb
Dissipate mundane worries
Discard shredded tissues
Forgive this broken soul
Why climb these ghastly stairs?
The height of lightnings
Shall I mourn the end of myself,
Or strive, and sore on each step?
Choosing to strive
To sore on each single step,
Reaching the surface of consciousness
Sure that it won’t bring any relief…
…Just the opposite
Letting go, succumb
Dissipate mundane worries
Discard shredded tissues
Forgive this broken soul
Why climb these ghastly stairs?
The height of lightnings
Shall I mourn the end of myself,
Or strive, and sore on each step?
I arrive at. the summit,
entangling sparks of awareness
But soon I longed for the lasting torpor
to claim me once again
A cold reality awaits,
heavy truth to bear or accept

Songtekstvertaling

Een stroom van bloed stroomt door breuken in de huid
Het leven drijft weg, vertrekkend van deze fysieke gastheer.
En het is zo moeilijk om de roep te weerstaan
Loslaten, bezwijken
Alledaagse zorgen oplossen
Versnipperde weefsels weggooien
Vergeef deze gebroken ziel
Waarom deze afgrijselijke trap beklimmen?
De hoogte van de lichtinval
Zal ik rouwen om het einde van mezelf,
Of om te strijden en om elke stap pijn te doen?
Kiezen om te streven
Te pijnlijk op elke stap,
Het bereiken van de oppervlakte van bewustzijn
Zeker dat het geen verlichting zal brengen…
... Juist het tegenovergestelde
Loslaten, bezwijken
Alledaagse zorgen oplossen
Versnipperde weefsels weggooien
Vergeef deze gebroken ziel
Waarom deze afgrijselijke trap beklimmen?
De hoogte van de lichtinval
Zal ik rouwen om het einde van mezelf,
Of om te strijden en om elke stap pijn te doen?
Ik kom aan. top,
vonken van bewustzijn verstrengelen
Maar spoedig verlangde ik naar de blijvende slaap.
om me weer op te eisen.
Een koude realiteit wacht,
zware waarheid te dragen of te accepteren